Must sommerprogram prosjektstyring 2017

Ida Elise Sandtorp | Fagområde: Industriell økonomi | Kontor: Oslo

Multiconsult bruker flere markedsføringskanaler for å nå ut til studenter, men det var spesielt gjennom en lengre samtale på Karrieredagen ved NMBU at Ida Elise Sandtorp virkelig fikk øynene opp for MUST-programmet. Som indøker med både teknisk og økonomisk fordypning, virket stillingsbeskrivelsen til Konsernoppdrag helt ideell.

Møte med Multiconsult
Sammen med en annen sommerstudent gikk den første uken hos Konsernoppdrag med til opplæring, kursing og møtedeltakelse for å få et innblikk i hvordan arbeidshverdagen i Multiconsult kan være.

  • Det er veldig betryggende å se hvor omfattende introduksjonen til Multiconsult er ovenfor nye studenter og nyansatte. Man føler seg svært godt tatt i mot og raskt som en del av avdelingen.

Arbeidsoppgaver

Konsernoppdrag spesialiserer seg i prosjektstyring og tar gjerne hånd om de største og mest kompliserte oppdragene Multiconsult har. Gjennom sommeren fulgte Ida Elise med på Campus Ås og Tønsbergprosjektet, og dro på befaring til begge byggeplassene.

Campus Ås er et kjempestort prosjekt på 63 000 m2 og kompleksiteten gjør at prosjektet deles opp i hele 40 entrepriser. Sykehuset i Tønsberg er også et omfattende prosjekt med samspillskontrakt, hvor Multiconsult sitter i CURA-gruppen og samarbeider med Skanska og Sykehuset i Vestfold. På begge prosjektene deltok Ida Elise i fremdriftsmøter, månedsrapportering og øvrige arbeider knyttet opp til prosjektstyring.

  • Begge prosjektene jeg har fulgt i sommer har koordinering av alle fag og håndtering av grensesnitt vært helt essensielt. Dette setter svært høye krav til teknisk kompetanse og ikke minst til prosjektledelsen. Det er et kvalitetsstempel at Multiconsult vinner slike store oppdrag og gjør dem til en svært ettertraktet arbeidsgiver.

Videre gjennom sommeren hadde sommerstudentene i oppgave å kartlegge innovative tekniske trender som beveger seg for bygg og samferdsel. Studentene brukte mye tid på å intervjue nøkkelpersoner innad i Multiconsult, men også andre aktører i markedet. Det hele ble sammenfattet i en rapport og presentert for ledergruppen i august.

Veien videre

Ida Elise går nå inn i sitt femte studieår og skal skrive master på nyåret. Etter en sommer hos Multiconsult har hun fått innspill på flere interessante temaer som kan skrives om.

  • Jeg føler meg privilegert som har fått lov til å tilbringe sommeren hos et av Norges ledende firmaer innen rådgiving og prosjektering. Multiconsult har et gjennomført godt miljø, både sosialt og faglig. Tre ord for å oppsummere sommerjobben hos Multiconsult: utfordrende, lærerik og givende!