Must sommerprogram prosjektstyring 2015

Henrik Hartmann | Fagområde: Prosjektstyring | Kontor: Oslo

Møte med Multiconsult

Det er ikke alltid like åpenbart hvor man skal ende opp når utdannelsen er over. Multiconsult er kjent for mange studenter på NTNU, men det var først etter å ha pratet med medstudenter fra høyere klassetrinn Henrik fikk høre om Multiconsults fagmiljø innenfor prosjektledelse og prosjektstyring.

– Gjennom bedriftsarrangementer på NTNU og lovord fra venner med jobb i Multiconsult, skjønte jeg at det var et sted jeg kunne trives godt. Multiconsult er en populær bedrift blant byggstudentene.

Henrik søkte til Konsernoppdrag etter å ha pratet med Multiconsult på flere rekrutteringsarrangementer og fikk tilbud om sommerjobb i 2015.

Sommerjobb 2015

Henrik fikk være med prosjektstyringsgruppen i Multiconsults oppdrag for Hydro Karmøy, hvor det skal bygges et pilotanlegg for aluminiumsproduksjon. Som en del av prosjektstyringsgruppen jobbet Henrik med prosjektstyringsoppgaver og deltok i ukentlige møter, hvor blant annet fremdrift og økonomi ble fulgt opp og rapportert. Ved å jobbe i oppdraget fikk Henrik se hvordan Multiconsult gjennomfører store tverrfaglige prosjekter.

– Pilotprosjektet til Hydro Karmøy er stort og krever godt samarbeid på tvers av fag. Det var gøy å se hvordan Multiconsult styrte store prosjekteringsoppdrag og løste utfordringene med samhandling og koordinering.

Konsernoppdrag får også i oppgave å utvikle overordnede styringsmodeller for selskapet, og det er et kontinuerlig arbeid med å utvikle modellene for hvordan oppdragene skal gjennomføres. Henrik brukte deler av arbeidsperioden til å bidra i utviklingsarbeidet med gjennomføringsmodellen for Bygg og Eiendom.

– Jeg var heldig som fikk jobbe med både oppdragsvirksomheten, og modellene som brukes i oppdragene. Oppgaven var utfordrende, men det var alltid hjelp å få fra erfarne folk i avdelingen.

Veien videre

Det er fokus på trivsel og godt arbeidsmiljø i Multiconsult, og Henrik var fornøyd med både miljøet på arbeidsplassen og de faglige utfordringene.

­– Sommeren hos Multiconsult var lærerik og givende, og jeg trivdes svært godt i Konsernoppdrag. Jeg er veldig glad for å ha blitt kjent med medarbeiderne i avdelingen og for erfaringene jeg fikk.

Erfaringer fra sommerjobb Henrik Hartmann