Must Build 2019

Gard Ytterdal Smoge | Fagområde: Prosjektledelse | Kontor: Oslo

Møte med Multiconsult

Siden jeg startet på Bygg- og miljøteknikk i 2015 i Trondheim så har jeg alltid fått høre mye bra om Multiconsult. Multiconsult har brukt mye tid på å skape seg et renommé som en solid og ettertraktet aktør, noe de også leverer på. Med valgt studieretning innen Bygg og Anlegg for så fordypning innen prosjektledelse, så har blikket mitt hele tiden vært rettet mot entreprenørbransjen. Rådgivende bedrifter har alltid føltes noe unaturlig. Men det viste seg at det er det ingen grunn til å tenke.

Det var helt tilfeldig at jeg søkte på sommerprogrammet Must Build. Godt plassert i Australia på utveksling og med tankene rettet mot de utfordringene der nede, kom jeg plutselig over en stillingsutlysning som prosjektleder i sommerprogrammet. Jeg har siden militæret alltid hatt et ønske om en gang i fremtiden å få prøve meg som prosjektleder. Et fjernt mål som langt ifra er gitt å bli innfridd. Nå var plutselig muligheten her. Og det for et sommerprogram som inkluderte et tverrfaglig team av studenter som gjennom 8 uker skulle utvikle en mulighetsstudie for St. Olavs Gate 32 i Oslo. Så reelt. Så krevende. Og så spennende!

 

Min arbeidshverdag

Gjennom ansettelse i Konsernoppdrag, som enkelt forklart driver med prosjektstyring av store og krevende oppdrag på tvers av selskapets forretningsområder og linjeorganisasjon, fikk jeg muligheten til å få et innblikk i hverdagen til en «prosjektstyrer». Prosjektleder-rollen planlegger, følger opp og kontrollerer prosjekter opp mot budsjett og styringsmål. I Must Build ble vi gitt tre retningslinjer, som i bunn og grunn sa at vi skulle lage en digital leveranse med miljøvennlige og bærekraftige løsninger med fokus på en innovativ fremstilling. Med andre ord stod prosjektgruppen helt fritt til å styre prosjektet fra konseptutvikling til produksjon av spesifikke løsninger. St. Olavs Gate 32 inngår i Tullinløkka-området i Oslo hvor Statsbygg (som eier og forvalter) ønsker å utvikle området for å unngå «stranded assets».

Det er både utfordrende og befriende å ha så frie tøyler. Som en av to prosjektledere skulle jeg sammen med prosjektgruppen, planlegge og legge til rette for mulige løsninger for bygget som innfridde de retningslinjene som vi ble gitt. Grunnet utveksling så ble jeg kastet rett inn i konseptutviklingen som den andre prosjektlederen hadde organisert. Også dette er et reelt scenario hvor endringer i bemanning ikke kan gå på bekostning av fremdrift og prosjektgruppen og deres arbeid. Tidlig fikk vi tilbakemelding fra styringsgruppen, som bestod av både linjeledere og faddere, om å ta mer hensyn til tidsbegrensningen i programmet. Omfanget av prosjektet måtte vi som prosjektgruppe stå inne for. Så for å maksimere utfallet av den tiden vi hadde så bestemte vi et fokusområde hvor alle fag gikk inn og «prosjekterte» løsninger. Koordineringen av alle fag med effektiv rekkefølge og felles sluttresultat bunner ut i god planlegging. ISY Planner ble er mektig verktøy i min arbeidshverdag, som i tillegg står sentralt i Konsernoppdrag.

Must Build er et sommerprogram som fokuserer mer på morgendagens organisering og prosjektering av oppdrag. Tverrfaglighet, korte beslutningsveier, digitale hjelpemiddel og felles mål er viktige områder som nå utvikles i byggebransjen. Relasjonsbygging er noe Multiconsult ønsker mer fokus på, og hva er da bedre enn et sommerprogram som setter sammen et tverrfaglig team bestående av forskjellige mennesker som blir eksponert for andre fags utfordringer og tenkemåter.

 

Veien videre

Sommerprogrammet med Multiconsult har åpnet en ny dør som jeg ellers ikke ville ha utforsket. Multiconsult har vist seg til å leve opp til renomméet som et solid selskap som både ivaretar og satser på unge og nyutdannede studenter. Must arrangerte flere sosiale samlinger over sommeren og det har gitt meg vennskap som jeg kommer til å ta med meg videre i studiet og jobb-livet. Som sisteårsstudent ved NTNU så er det både prosjektoppgave og etterhvert masteroppgave som kommer til å ta opp mye av tiden det neste året. Disse oppgavene skal trolig utvikles i samarbeid med Multiconsult. Dette vil gjøre både tema og oppgaveskrivingen mye mer forankret i «virkeligheten», hvor da erfaringene fra Must Build vil hjelpe meg med å koble teori med praksis.

 

Mvh.

Gard Ytterdal Smoge

Søk Must Build 2020 her.

  • Studerer til master i Bygg- og Miljøteknikk ved NTNU
  • Uteksamineres vår 2020