Carl Godager Kaas

Carl Godager Kaas

Carl Godager Kaas

Et tydelig fokus på miljø og bærekraft var grunnen til at Carl Godager Kaas begynte å jobbe i Multiconsult. Nå jobber han på heltid med energi- og miljørådgivning.

Utdanning:

Sivilingeniør Energi og miljø fra NTNU.

Hva jobber du mest med?

I det daglige jobber jeg mest med energibruk, klima- og energikonsepter, bærekraft og prosjektstyring.

Hva er de mest spennende prosjektene du har jobbet med?

De mest spennende oppdragene har et høyt fokus på tverrfaglighet, gir mulighet til å sette grunnleggende premisser innen bærekraft for prosjektet, og har bærekraft som en sentral del av beslutningsgrunnlag for valg av konsept. Ofte er dette prosjekter i tidligfase.

Oppdrag #1: Klima- og energikonsept for Fjordbyen Lier og Drammen: Områdeutvikling med høye bærekraftsambisjoner. Klima- og energikonseptet er koblet opp mot flere andre bærekraftselementer som VA og avfallshåndtering, med fokus på innovative, fremtidsrettede løsninger.

Oppdrag #2: Konseptvalgutredning Vannhuset: Bærekraft var en sentral faktor som grunnlag for valg av konsept for nytt administrasjonsbygg for VEAS på Slemmestad. Stort fokus på brukerinvolvering og tverrfaglig tilnærming.

Hvorfor valgte du å jobbe i Multiconsult?

Hovedgrunnen til at jeg ble ekstra trigget av Multiconsult var det tydelige fokuset på miljø og bærekraft; formidlet gjennom «grønt i alt vi gjør». Videre så ønsket jeg å jobbe i et bredt kompetansemiljø med stort rom for læring og utvikling, og det var jeg trygg på at jeg fikk i Multiconsult.

Hvilke utviklingsmuligheter har du, og har du hatt?

Jeg opplever at om man er søkende, engasjert og tar initiativ har man stor påvirkning både på egen utvikling, type prosjekter man får jobbe med og innhold i arbeidshverdagen i Multiconsult. Jeg har bevisst søkt å jobbe tverrfaglig, og har gjennom et sterkt engasjement for bærekraft søkt etter roller og oppdrag der jeg opplever at jeg har stor påvirkningsmulighet innen dette området. Videre får jeg muligheten til å inspirere andre gjennom blant annet foredrag internt og eksternt, noe jeg opplever som særlig givende og utviklende for egen del.

Hva er de viktigste erfaringene du har tatt med deg gjennom karrieren?

Med bakgrunn i erfaringer fra toppidrettssatsingen har jeg erfart at det å sette seg tydelige mål, og jobbe målrettet for å nå disse målene, både gjør arbeidshverdagen mer spennende, meningsfull og utfordrende. En viktig erkjennelse er også viktigheten av laget, både gjennom sosialt og faglig fellesskap og samspill. Man presterer bedre når man trives, og sammen, gjennom helhetlige tverrfaglige produkter og løsninger, tilfører vi mer verdi enn hver for oss. Jeg opplever også at våre kunder stiller større og større krav til tverrfaglige, helhetlige løsninger fordi de ser at det tilfører merverdi. Jeg har også lært at dersom man er positiv, gir av seg selv og griper de mulighetene som byr seg, så kan man komme langt.

Hvordan jobber en rådgiver innen energi og miljø med i Multiconsult?

En rådgiver energi og miljø (RIEM) er en sentral bidragsyter og premissgiver for bærekraftige løsninger i prosjektene vi jobber i. Fokuset ligger kanskje i hovedsak på energikonsepter/-løsninger, materialvalg, sirkulærøkonomi (ombruk, ressursutnyttelse m.m.) og miljøsertifiseringsordninger som BREEAM, men en RIEM må gjerne også kunne ta en helhetlig bærekraftrolle i våre kunders prosjekter. Tverrfaglighet er sentralt i rollen.

Hvorfor ser du det som viktig å utvikle RIEM-rollen i Multiconsult?

Multiconsult har et stort fokus på bærekraft og har tydelige bærekraftmål både for intern virksomhet og gjennom vår påvirkning i oppdrag. Vi ser også en kraftig økning i etterspørselen etter rådgiving knyttet til helhetlige bærekraftige løsninger fra våre kunder, blant annet innen klima, energi og miljø. Gode, tverrfaglige rådgivere innenfor disse områdene, og helhetlige bærekraftrådgiving generelt, er sentralt for at vi skal kunne svare opp dette. RIEM-rollen er her, slik jeg ser det, en helt sentral rolle og et område vi må både utvikle og styrke oss på.

Les også: