I gang med planene for ny fjordby

Ny fjordby innerst i Drammensfjorden kan øke befolkningen i Lier kommune vesentlig, samtidig som strandlinjen åpnes opp. Stikkord for planarbeidet er nullutslipp, bærekraft, grønn,…

04-12-2019

Ny veistrekning i Fredrikstad er åpnet

For kort tid siden åpnet den nye veistrekningen rv. 110 Simo-Ørebekk inn mot Fredrikstad. Multiconsult har bidratt med prosjektering og oppfølging i byggefasen.

28-11-2019

Naturbasert flomsikring i Jorekstad

Arbeidet med å sikre Jorekstad i Lillehammer kommune mot flom er i gang. Et forskningsprosjekt ser nå på naturbaserte løsninger for å redusere naturfare.…

25-11-2019

Biblioteket som skal gløde i mørket

Både arkitekter og ingeniører har fått utfolde seg i nye Deichman. Teknikken og ventilasjonen er lagt under gulvene og en «frostet» fasade skal lyse…

24-11-2019

En arbeidsplass som bryr seg om deg

Tenk deg å jobbe i en bygning som er tilpasset dine egne behov. På Hasle i Oslo skal bygget Karvesvingen 5 stimulere de ansatte…

23-11-2019