Norsk fornybarnæring vokser til rekordhøyt nivå

I 2019 økte den totale omsetningen i norsk fornybarnæring med 30 prosent til rekordhøye 45,1 mrd. NOK. Omsetningen både i land- og havbasert vindkraft…

30-10-2020

Fikk pris for beste praksis

Multiconsult og Betonmasthære mottok tirsdag 23. oktober Bygg 21s «Beste praksis»-pris. Bakgrunnen er prosjektering og bygging av Smisto kraftverk i Nordland, utført helt uten…

24-10-2018

Multiconsult vinner jobb for Verdensbanken i Papua Ny-Guinea

Skal utrede hvordan inntektene fra vannkraft kan fordeles rettferdig og bidra til lokal utvikling.

21-12-2017

Stor kontrakt i Liberia

Norplan har undertegnet en kontrakt på 9,5 mill. USD for konsulenttjenester som «Owners Engineer» i forbindelse med gjenoppbygging av vannkraftverket Mt. Coffee i Liberia.

17-04-2013