Stor kontrakt i Liberia

Norplan har undertegnet en kontrakt på 9,5 mill. USD for konsulenttjenester som «Owners Engineer» i forbindelse med gjenoppbygging av vannkraftverket Mt. Coffee i Liberia.

17. april 2013

Kraftverket ble ødelagt under borgerkrigen i Liberia og det meste må bygges opp på nytt. Konsulenttjenestene omfatter detaljprosjektering, utarbeidelse av anbudsdokumenter, kontraktstyring, byggeledelse, samt konsulenttjenester i garantiperioden etter igangsetting av turbinene. Gjenoppbyggingskostnadene er estimert til 210 mill. USD Arbeidet er planlagt delt opp i fire separate entrepriser;

  • bygg (kraftstasjon, dam og flomløp)
  • elmek (turbiner, generatorer, osv.)
  • transmisjonslinjer
  • adkomstveier

– Prosjektet er komplekst med mange grenseflater som må styres nøye for at prosjektet skal være vellykket. Dette er den første kontrakt av noe størrelse hvor Multiconsult har hatt lead-rolle for en kontrakt som «Owners Engineer» i utlandet på mange år, forteller tilbudsansvarlig i Multiconsult Richard Duncumb. Arbeidet gjennomføres i Joint Venture med Fichtner fra Tyskland med Norplan som lead. I tillegg benyttes underkonsulenter fra Liberia, Ghana og Tanzania (NORPLAN Tanzania). Norplan vil ha ansvar for overordnet prosjektstyring, el-mek og oppgradering av adkomstveier. Fichtner tar bygg og transmisjonslinjer. Ove Rusten bir prosjektdirektør og oppstart skjer allerede i mai. Første turbin er planlagt satt i produksjon i desember 2015 og den siste turbinen i august 2016. Garantiperioden vil være to år.

Internasjonal konkurranse

Kontrakten ble vunnet i internasjonal konkurranse med Montgomery Watson Harza (USA) og Stanley (USA)/Hatch (Canada)/Lahmeyer (Tyskland). Tilbudet var krevende å skrive, med korte frister og mye som måtte inkluderes. Tilbudsleder var Bjørn Stenseth og hele tilbudsteamet takkes for en iherdig innsats.

Om Mt. Coffee

Mt. Coffee var et vannkraftverk på 64 MW i Saint Paul River, bygget på 1970-tallet. Kraftverket bestod av en flomløpsdam på hovedelven, inntaksdam og kraftstasjon med tilhørende infrastruktur inklusive transmisjonslinjer og adkomstveier. Fallet er på 21 m og slukevenen på de 4 turbinene var til sammen 320 m3. Les mer om Mount Coffie her: http://mtcoffeeliberia.com/