Herman Smith (t.h) og Bendik Nesje mottok prisen for beste praksis sammen med BetonmastHæhre.

Fikk pris for beste praksis

Multiconsult og Betonmasthære mottok tirsdag 23. oktober Bygg 21s «Beste praksis»-pris. Bakgrunnen er prosjektering og bygging av Smisto kraftverk i Nordland, utført helt uten bruk av 2D-tegninger.

24. oktober 2018

– Dette oppdraget startet for ca. 3,5 år siden da vi sammen med BetonmastHæhre som totalentreprenør skulle få til et godt samarbeid for et komplekst prosjekt. Samtidig satte vi oss det som den gang var en hårete målsetning om å utføre all prosjektering og bygging rett fra BIM-modeller. Reisen derfra har vært både utfordrende og spennende, men ikke minst veldig lærerik, og det er derfor utrolig hyggelig å få en slik anerkjennelse av det vi har oppnådd gjennom godt samarbeid mellom entreprenør og rådgiver, sier oppdragsleder Herman Smith.

Prisen ble delt ut under RIFs høstkonferanse tirsdag 23. oktober i Oslo. Bygg21 er et samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet for samarbeidet er å realisere bygg- og eiendomsnæringens potensiale innenfor produktivitet og bærekraft.

– De har presentert prosjektet i både inn- og utland og vil ta med seg erfaringene fra prosjektet i kommende prosjekter. Multiconsult og BetonmastHæhre får Bygg21s Beste Praksis-hammer for heldigital prosjektering og samhandling, og for å dele denne praksisen med andre, sier Malonæs i Bygg21.

Bygg 21s begrunnelse for pristildelingen:
Erfaringen så langt tilsier at det ligger 50 prosent kostnadsreduksjon bare i produksjon av tegninger. Modellen vil også kunne brukes effektivt gjennom hele kraftverkets levetid. Mulige feilkilder er vesentlig redusert. Et annet viktig element er muligheten for å gjennomføre byggbarhetsanalyser løpende. Materialleveransene vil dessuten kunne planlegges mer effektivt, noe som er helt nødvendig med tanke på prosjektets kompleksitet og geografisk beliggenhet.

Les mer om prosjektet.