Ytre Vikna |
Multiconsult Vindkraftverk LillesandGrimstad Foto: Multiconsult

3/4

Vindkraftverk Lillesand, Grimstad | Foto: Multiconsult

Multiconsult Vestfjella Prosjekt Kjølen Vindkraftverk, Aremark. Oppdragsgiver HavgulcleanenergyAnsvarlig EnergiOslo

4/4

Kjølen Vindkraftverk, Aremark |Foto: Multiconsult

Landbasert vindkraft

Med over 100 års erfaring innen rådgivning og prosjektering av energianlegg både nasjonalt og internasjonalt har Multiconsult opparbeidet bred kunnskap og erfaring - og tilpasset dette til den teknologiske utviklingen.

Multiconsult har siden 1990 målrettet  byggetopp innen vindkraft. Med  bakgrunn og erfaring fra tilgrensende industrier var dette en naturlig utvikling for selskapet, og Multiconsult besitter i dag betydelig kompetanse og referanser på området.

Vårt team har sterk kompetanse innen marked, forretningsutvikling og økonomi i tillegg til teknisk forståelse av vindkraft. Hensynet til miljøet står sentralt i våre oppdrag. Vi har ekspertise og bred erfaring innen miljøfaget, noe som trekkes aktivt med i vår planlegging og utførelse av oppdrag. Vi tilbyr blant annet tidligfaserådgivning, mulighetsstudier, markedsstudier- og strategier, konsekvensutredninger, due diligence, detaljprosjektering, kontrahering og byggeledelse.