Energi fjernvarme

Fjernvarme og Kjøling

Multiconsult er en ledende aktør innenfor rådgivning, prosjektering og byggeledelse av fjernvarme i Norge.

Med solid erfaring innen alle aktuelle fagområder kan vi bistå med alt fra enkeltstående varme-og kjøleløsninger til store fjernvarme- og fjernkjøleanlegg.

Multiconsult tilbyr rådgivning til både offentlige og private kunder innenfor produksjon, distribusjon og bruk av fjernvarme og fjernkjøling. Våre konsulenter har lang erfaring med termisk energi, og vi tilbyr våre tjenester i både små og store oppdrag og i alle prosjektfaser.

Vi har lang erfaring som rådgiver for alle landets store fjernvarmeselskaper, og utfører forprosjekt, konsesjonssøknader, detaljprosjektering, analyser av fjernvarmenettet og byggeledelse.

Multiconsult bistår både offentlige og private utbyggere som vil kjøpe varme med energi-og effektberegninger av bygg, valg av fornybar varmekilde, støttesøknader til Enova og hele innkjøpsprosessen.