Multiconsult Energi Elkraft 2. 132kV komposittmaster

2. 132kV komposittmaster | Foto Bertil Hegge

Elkraft systemer

Multiconsult står for solide elkrafttekniske løsninger i kombinasjon med god prosjekt- gjennomføring og koordinering.

Multiconsult har i mer enn 100 år bidratt med rådgiving og prosjektering av kraftverk i norge og internasjonalt. i de senere årene har tjenestene utviklet seg videre til også å omfatte leveranser for norske og internasjonale nettkunder.

Våre rådgivere leverer tjenester til kraftkunder for alle typer anlegg og alle spenningsnivåer. Multiconsult kan i tillegg tilby lokale, tverrfaglige prosjekterings- og anleggstjenester tilpasset kraftbransjens behov.

Multiconsult leverer alt fra fagstudier til komplette, tverrfaglige prosjekteringsoppdrag.

Oppdragene kan omfatte rådgiving, prosjektering og/eller byggeledelse for alle spennings- nivåer, fra distribusjons- og regionalnett og opp til sentralnett, inkludert kontrollanlegg, lavspente og høyspente hjelpeforsyningsanlegg og komplette systemer for jording. Vi leverer også tilsvarende tjenester for ledende aktører innenfor vindkraft og PV/solenergi.

Multiconsult ønsker ved siden av å levere de gode tekniske løsningene også å være ledende innen effektiv gjennomføring og styring av våre kraftoppdrag.

Nøkkelreferanser

  • Økt transformeringskapasitet Østlandet, Statnett SF | Ombygging av transformatorstasjoner i sentralnettet
  • Åsland  Transformatorstasjon, Jernbaneverket | Totalprosjektering og bygg-oppfølging, regionalnett
  • NorGer HVDC Link Norge til Tyskland | Nettilknytning til kontinentet
  • Hvaler   – Kråkerøy, Hafslund Nett | Konsesjonssøknad og KU for ledning og kabelanlegg