Stor vekst i solkraftmarkedet i Norge. Foto: Solenergiklyngen/Kristin Svorte.

Solkraft i Norge: Økte med 29 prosent på ett år

Aldri har det vært installert så mye solenergi i Norge som i 2018, og det er privatmarkedet som nå tar av. Det viser ferske tall som Multiconsult har hentet inn for Solenergiklyngen.

6. mars 2019

Det viser ferske tall som Multiconsult har hentet inn fra bransjen for Solenergiklyngen. Det er nettilknyttede solcelleanlegg som utgjør hoveddelen av det totale markedsvolumet. Fortsatt prisfall og økte strømpriser, samt mer oppmerksomhet rundt solenergi forklarer en del av veksten.

Stor økning i kapasitet

Samlet akkumulert effektkapasitet økte med 52% sammenliknet med 2017, og utgjør nå omtrent 68 MWp ved utgangen av 2018. Installering av nye solenergianlegg i Norge har hatt en sterk økning de siste årene. Økningen har skjedd både i nærings- og privatmarkedet.

– I 2018 ble det flere installasjoner hos små og mellomstore bedrifter. I sum ser det ut til at AS Norge melder seg på i bredden i klima- og miljøarbeidet, og ser solenergi som en helt naturlig del av satsningen, sier Thor Christian Tuv, daglig leder i FUSen, en leverandør av solenergianlegg.
Otovo, som leverer til privatmarkedet, ser også svært positive resultater i 2018.

– 2018 var et vekstår der naboer rekrutterte naboer. Det var et tørt år med dyr strøm og mye sol, der solcellene hadde sin høyeste lønnsomhet noensinne. Etterspørselen var mye drevet av muligheten for å redusere strømprisen. Det var ikke bare «de grønne» og «tech-entusiastene» som installerte solcelleanlegg på taket, men vanlige folk som ville spare penger, sier Andreas Thorsheim, daglig leder i Otovo.

Flere aktører

For den norske solenergiklyngen har veksten gitt nye medlemmer.

– Stadig flere selskaper tar solenergi inn i sine porteføljer. Større energiselskaper og entreprenører er eksempler på nye deltakere i klyngen. På den måten blir solenergi en mer integrert del av energimiksen, sammen med vannkraft og fjernvarme, og det ønsker vi velkommen. Utbyggere som krever aktive fasader, bærekraftige løsninger og plusshus-nivå bidrar også godt. Vi ser også at smart-grid, smarte styringssystemer og energilagring bidrar til å drive det norske solmarkedet fremover, sier daglig leder Trine K. Berentsen i Solenergiklyngen.

Berentsen mener det er viktig at norsk solenergibransje får gode vilkår i Norge og kan bygge kompetanse, når bransjen nå opplever en eksepsjonell økning internasjonalt.

Hva betyr det?

  • Bidraget i kW fra 2018 vil forsyne cirka 1058 boliger*
  • Ser man på all solkraft under ett vil det nå være drøyt 3060 «solboliger» i Norge *Antagelser: 900 kWh/kWp i snitt for anleggene. 20000 kWh/bolig/år