Borregaard AS – Industribygg

Ombygging av lagerarealer til moderne fabrikklokaler for kjemisk prosessindustri.

20-03-2019

Borregaard AS - ICE
Elkem Solar – Industrianlegg

Etablering av ny fabrikk for Elkem SoLar i Kristiansand. Dette oppdraget har dekket fire av de fem prosesstrinnene ved fabrikken. Totalt er industriprosjektet på…

09-06-2014

Elkem Solar Leaching Plant

Elkem Solar has developed a new, energy economical, metallurgical process to produce solar grade silicon. A new production facility has been built, consisting of…

08-06-2014