1/2

Eksisterende nedkjøring til Åmot fra Vest | Foto: Multiconsult

2/2

Foto: Multiconsult

E134 Åmot – Vinjesvingen

Planprogram

Utarbeidelse av utvidet planprogram for ny trase for stamvei langs Vinjevatn med vurdering av eksisterende trase og varianter av denne.

Prosjektet omfattet totalt 3 trasealternativer på begge sider av Vinjevatn.

Prosjektet er først og fremst et samferdselsprosjekt som skal tilrettelegge for bedre forbindelse og høyere veistandard langs E134. Det pågår lignende utbedringsarbeid langs store deler av E134.

Løsning av oppdrag

Det ble jevnlig avholdt prosjektmøter med Vinje kommune og Statens vegvesen.

Det ble også avholdt et åpent publikumsmøte med mulighet for medvirkning.

Oppdraget er også fulgt av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra politisk og administrativt nivå i kommunen, samt fylkeskommunen, interessegrupper og Statens Vegvesen.

Våre tjenester

  • Utarbeide planprogram
  • Prosjektere veitraseer
  • Kostnadskalkyler
  • Ingeniørgeologisk rådgivning