Ocean Space Centre skal erstatte dagens marintekniske senter på Tyholt i Trondheim. Foto: Erik Børseth, Synlig design og foto/NTNU

Multiconsult prosjekterer Ocean Space Centre for Statsbygg

Multiconsult skal prosjektere grunn- og betongarbeider, bærekonstruksjoner og anleggsgjennomføring for Ocean Space Centre på Tyholt i Trondheim. Kontrakt for arbeidene for det planlagte nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi ble inngått mellom Statsbygg og Multiconsult i slutten av februar.

30. mars 2020
Cato A. Mørk

Ocean Space Centre er planlagt som et moderne senter for forsking, teknologiutvikling og utdanning for NTNU og SINTEF. Målet med senteret er å etablere fremtidens marintekniske kunnskapssenter i Trondheim, noe som vil være viktig for verdiskaping i havnæringene. Det totale arealet er planlagt til 49.000 kvadratmeter BTA.

– Prosjektet tar oss inn i ny og fremtidsrettet teknologi og er samfunnsnyttig i en skala som det er vanskelig å se rekkevidden av. Det er med stor ydmykhet at vi tar fatt på denne oppgaven, sier oppdragsleder Svein Nielsen i Multiconsult.

Statsbyggs oppstartsmøte for denne delen av prosjektet samlet tidligere i mars NTNU, Sintef, Snøhetta og Multiconsult. Multiconsults prosjekteringsgruppe består av ansatte med bred kompetanse innen geoteknikk, byggeteknikk og anleggsgjennomføring.

Multiconsults kontrakt omfatter også oppgraderinger av NTNUs eiendommer på Heggdalen med byggetiltak for Fjordlab, herunder et nytt drifts- og lagerbygg på 600-700 m2 BTA, utvidelse av kaianlegget og nye forskningsinstallasjoner i sjøen.

Omfattende oppgradering og nybygging

Det planlagte Ocean Space Centre vil erstatte dagens marintekniske forskingssenter på Tyholt. Dagens og fremtidens teknologi, samt bærekraftig utnyttelse av havrommet, krever oppdatering av senterets forsknings- og utviklingspotensialet gjennom nybygging.

Ocean Space Centre-prosjektet vil bestå av spesialiserte laboratorium med avansert brukerutstyr, kontorbygg og undervisningslokale for NTNU og SINTEF. Laboratoriene omfatter flere store bassenger for test og forskning av modeller, for eksempel når det gjelder plattformer og båter. I tillegg er det planlagt laboratorium der ulike motorer og konstruksjoner kan testes.

Kontor og undervisningsbyggene skal inneholde spesialrom som blant anna kantine, bibliotek, møte- og konferansefasiliteter, studieareal og et servicetorg med resepsjon.

Video om Ocean Space Centre

Les mer om Ocean Space Centre.