Geoteknikk KNV jord kompetansenettverk

Must sommerprogram geoteknikk 2013-2015

Silje Mordal | Fagområde: Geoteknikk | Kontor: Trondheim

MØTE MED MULTICONSULT

Silje hadde hørt om Multiconsult gjennom bedriftspresentasjoner og karrieredager på NTNU. Da venner og medstudenter også fortalte mye positivt om firmaet, samt at geoteknikk var en av retningene hun vurderte som spesialisering, valgte hun å søke sommerjobb på geoteknikk i Trondheim sommeren 2013.

SOMMERJOBB 2013, 2014 OG 2015

Allerede fra den første dagen i 2013 har jobbet Silje på prosjekter. På geoteknikk er de så heldige at det er mange kortvarige oppdrag, så hun har fått følge prosjektene fra start til slutt, selv om hun bare har vært på sommerjobb.

– Som ny i jobbsituasjonen er det mye å få oversikt over, også utenom selve oppdragene, derfor synes jeg det har vært veldig greit å jobbe med mindre, oversiktlige prosjekter. Men det at prosjektene har vært små, betyr ikke at de har vært kjedelige. Jeg vil heller si motsatt! Jeg har jobbet med mange forskjellige problemstillinger, og det har gitt meg et mer helhetlig inntrykk av arbeidshverdagen til en geotekniker, sier Silje.

I løpet av de tre somrene har ikke Silje bare vært på kontoret. Hun har fått vært med ut og sett på grunnboring og prøvegraving.

– Det har vært veldig kjekt å få være med å åpne prøver fra mine egne prosjekter på laboratoriet, og jeg har fått vært med å kjøre spesialforsøk i laboratoriet. Det er veldig motiverende å ha en sommerjobb hvor man får bruke det man lærer på universitetet. Det å få et innblikk i hvilke oppgaver man har når man jobber som siv.ing. har gitt meg mye nytt pågangsmot i forhold til skolearbeid, forteller hun.

VEIEN VIDERE

Silje var veldig fornøyd etter sommeren 2013 med både det faglige og det sosiale, det var derfor et enkelt valg da hun fikk tilbud om videre sommerjobb i 2014 og 2015.

– Etter tre somre på Trondheimskontoret sitter jeg igjen med et godt inntrykk av firmaet og jeg hadde blitt tatt godt imot av kollegaer på avdelingen. Jeg ble derfor veldig glad da jeg fikk tilbud om fast ansettelse fra nyttår 2016. Da vet jeg at jeg går til en jobb med spennende arbeidsoppgaver og trivelige kollegaer – jeg gleder meg!

 

Erfaringer fra sommerjobb Mordal, Silje