Must sommerprogram geoteknikk 2015

Astrid Thorvik Øveraas | Fagområde: Geoteknikk | Kontor: Oslo

MØTE MED MULTICONSULT

Multiconsult satser på rekruttering og er synlige ved at de blant annet støtter ulike arrangementer på NTNU og linjeforeningen til Bygg- og miljøteknikk, H.M. Aarhønen. Dette gjorde at Astrid tidlig dannet seg et inntrykk av bedriften, som ble videreutviklet gjennom bedriftspresentasjoner. Et godt omdømme blant studentene, samt et godt inntrykk av de ansatte gjennom BM- og karrieredagene, gjorde at dette fremstod som en interessant arbeidsgiver.

SOMMERJOBB 2015

At det var en gjennomført forberedelsesprosess, hvor aktuelle oppdrag og arbeidsoppgaver var bestemt fra dag én, gjorde at Astrid følte seg verdsatt i sommerjobben. Allerede første dag var hun med ut på befaring for å se på utbedringsmuligheter for drenering på E6 ved Kløfta. Sommeren bød på flere befaringer, og sommerstudentene i Oslo fikk blant annet være med på å se på byggegropa til nye Deichmanske bibliotek i Bjørvika. Befaringen startet med en innføring i oppdraget, slik at sommerstudentene kunne få et større utbytte av selve befaringen. Arbeidsoppgavene til Astrid strakk seg over flere oppdrag, noe som gjorde at hun fikk følge noen oppdrag fra start til slutt. Dette innebar blant annet laboratoriebestilling, testing i laboratoriet og utarbeiding av datarapporter og notat.

– Utover dette fikk jeg bryne meg på stabilitetsberegninger og kvikkleireutredninger. I løpet av sommeren fikk jeg også innføring i programmer som GeoSuite og PLAXIS, som kommer veldig godt med videre. Det sosiale var upåklagelig, og vi hadde alt fra sommeravslutninger til vinkveld med avdelingen, samt mange hyggelige arrangementer med de andre sommerstudentene. Alt i alt en tipp topp sommerjobb!, forteller Astrid.

Veien videre

Per dags dato er Astrid i dialog om fast ansettelse, og har et stort ønske om at Multiconsult blir hennes fremtidige arbeidsgiver. Hun trivdes veldig godt med arbeidsoppgavene sine og med det miljøet som er på geoteknikk.

Erfaringer fra sommerjobb - Astrid Thorvik Øveraas