Must Energi Vindkraft 2015

Mari Melkevik | Fagområde: Kraftsystemer | Kontor: Trondheim og Steinkjer

Møte med Multiconsult

Multiconsult er godt synlige blant studentene mener Mari, som studerer Energi og miljø (elkraft) på NTNU. Hun hadde derfor kjennskap til både bedriften og sommerprosjektene, som er svært populære.

– Jeg har vært på flere bedriftspresentasjoner, og dessuten er Multiconsult alltid til stede på ulike typer karrieredager. Det hadde gitt meg et inntrykk av Multiconsult som et dyktig, seriøst og samfunnsengasjert rådgivingsselskap hvor det er attraktivt å jobbe, forteller hun.

Sommerprosjektene har mange søkere hvert år, så for Mari var det utrolig gøy å få delta i vindkraftprosjektet. Sammen med seg hadde hun tre andre studenter fra Energi og miljø (elkraft) på NTNU, Fornybar energi på HiST og Energi, naturresurser og miljø på NHH. Dette gav gruppen en variert faglig bakgrunn som kom godt med!

Sommeren 2015

Årets sommerprosjekt tok for seg drift og vedlikehold av Ytre Vikna vindkraftverk i Nord-Trøndelag, hvor trinn 1 er i drift og trinn 2 under planlegging. Studentene skulle komme med konkrete råd for en drifts- og vedlikeholdsstrategi for hele kraftverket, som en del av et pågående kundeprosjekt.

– Vi ble bare kastet rett ut i det. Allerede første uken fikk vi være med på kompetansesamling for vindkraftmiljøet i Multiconsult, som fant sted på Valsneset på Fosen i Sør-Trøndelag. Vi fikk komme i toppen av en vindturbin, og møtte mange flinke, kompetente ansatte som ble til stor hjelp gjennom hele sommeren.

En viktig del av prosjektet bestod i informasjonsinnhenting fra alle deler av driftsorganisasjonen, blant annet både eier, teknikere, produksjonsplanleggere og nettselskap. Etter å ha satt seg inn i problemstillingen og anleggene, ble det gjort forberedelser til å dra på befaring på Ytre Vikna.

– Det var utrolig kult å få dra ut på anlegget! Turen i seg selv var veldig artig, og innebar kjøretur gjennom hele Nord-Trøndelag – i løpet av sommeren har jeg virkelig fått utvidet trønderrepertoaret mitt! Ikke minst var det utrolig interessant å prate med de som faktisk arbeider på kraftverket fra dag til dag, og høre deres erfaringer. Det var veldig lærerikt, og også bra for det sosiale i gruppen!

Resten av sommeren ble tilbrakt på kontoret i Trondheim og i Steinkjer. Det ble gjennomført mange intervjuer, og med økt forståelse ble det bare flere spørsmål som dyktige kolleger besvarte som best de kunne. Arbeidet endte opp i en rapport med gruppens anbefalinger for videre drift og samdrift av de to anleggene, som ble presentert for kunden. Alle fire konkluderte med at sommeren hadde vært faglig utfordrende, utrolig spennende og ikke minst morsom!

Veien videre

– Jeg har fått mye større innsikt i hva som kreves for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde et vindkraftverk i tillegg til å ha prøvd meg som rådgiver. Dette er erfaringer jeg definitivt vil ta med meg videre og som jeg får bruk for! Dessuten er Multiconsult et veldig hyggelig sted å jobbe, med imøtekommende, engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere, avslutter Mari.
Mari har nå startet på sitt femte og siste år på utdanningen, og skal etter utvekslingsopphold i Tyskland ta siste steg før arbeidslivet venter, nemlig masteroppgaven.

Erfaringer fra sommerjobb Mari Melkevik