Arrangementer og sponsorater

Vi i Must ønsker å møte deg som er student.

Multiconsult deltar på mange karrieredager ved universiteter og høyskoler, i tillegg til at vi arrangerer bedriftspresentasjoner og andre arrangementer med jevne mellomrom. Vi støtter også mange studentarrangementer og -aktiviteter rundt om i Norge.

Vi er opptatt av at du skal få et godt førsteinntrykk av Multiconsult. Så godt at du ønsker å velge oss som arbeidsgiver når du er ferdig med studiene.

Våren 2022 kan du møte oss på følgende arrangementer:
 • 16. februar: Bedriftspresentasjon, Energi og Miljø, Miljøet OsloMet og NTNU Trondheim
 • 22. februar: Karrieredagene, HVL
 • 1. mars: Sosialt arrangement, Teknologiporten, NTNU Trondheim
 • 16. mars: Karrieredagen, NTNU Gjøvik
 • 23. mars: Skidag, H.M. Aarhønen, NTNU Trondheim
 • 24. mars: Karrieredag, Fagskolen i Oslo og Akershus
 • 28. mars: Case og Quiz, Energi og Miljø, NTNU Trondheim
 • 30.-31. mars: IV-dagene, I&IKT, NTNU Trondheim
 • 6.-7. april: DSE-messe, DTU København
 • April: Arrangement, Knutepunkt, OsloMet

Sponsorater

 • Vi er hovedsponsor av EMIL, linjeforeningen for Energi- og miljøstudiet ved NTNU Trondheim
 • Vi er hovedsponsor av Knutepunkt, linjeforeningen for Byggingeniørene Ved Oslomet
 • Vi er sponsor av UKA i Trondheim
 • Vi sponser Bjelkeklang, koret ved Bygg og miljøteknikk-studiet ved NTNU Trondheim
 • Vi sponser Elkraft linjeforening ved HVL Bergen