Arrangementer og sponsorater

Multiconsult deltar på mange karrieredager ved universiteter og høyskoler, i tillegg til at vi arrangerer bedriftspresentasjoner og andre arrangementer med jevne mellomrom. Vi støtter også mange studentarrangementer og -aktiviteter rundt om i Norge.

Høsten 2023 skal vi være med på følgende arrangementer:

 • 15. august: Bedriftspresentasjon med EMIL, NTNU Gløshaugen
 • 7. september: Maskin og Energidagen, NTNU Gløshaugen
 • 7. september: Bedriftspresentasjon på Høgskolen i Østfold
 • 12. september: Bedriftspresentasjon Teknologiporten, NTNU Gløshaugen
 • 13. september: Karrieredag Bindeleddet, NTNU Gløshaugen
 • 19. september: Karrieredag Indøks, UiS
 • 20. september: Næringslivsdagene OTS, OsloMet
 • 21. september: Rebusløp med EMIL, NTNU Gløshaugen
 • 21. september: Bedriftspresentasjon Hybrida, NTNU Gløshaugen
 • 26. september: Bedriftspresentasjon Springbrettet, Grieghallen, Bergen
 • 26. september: Bedriftspresentasjon AquariÅs, Oslo
 • 27. september: Karrieredag på Høgskolen i Østfold
 • 28. september: Bedriftspresentasjon Tim&Shænko (Energi og Miljø, B.Sc), NTNU Gløshaugen
 • 4. oktotber: Karrieredag på NMBU, Ås
 • 10. oktober: Karrieredag for Geovitenskap UiT, Tromsø
 • 12. oktober: Samferdselskveld, NTNU Gløshaugen
 • 17. oktober: Bedriftspresentasjon Aarhønen, NTNU Gløshaugen
 • 19. oktober: Karrieredag for Marin, NTNU Gløshaugen
 • 2. november: Karrieredag, Energidagen, NTNU Gløshaugen
 • 7. november: Karrieredag, BM-dagen, NTNU Gløshaugen