Arrangementer og sponsorater

Vi i Must ønsker å møte deg som er student.

Multiconsult deltar på mange karrieredager ved universiteter og høyskoler, i tillegg til at vi arrangerer bedriftspresentasjoner og andre arrangementer med jevne mellomrom. Vi støtter også mange studentarrangementer og -aktiviteter rundt om i Norge.

Vi er opptatt av at du skal få et godt førsteinntrykk av Multiconsult. Så godt at du ønsker å velge oss som arbeidsgiver når du er ferdig med studiene.

Sponsorater 2021

 • Vi er hovedsponsor av EMIL, linjeforeningen for Energi- og miljøstudiet ved NTNU Trondheim
 • Vi er hovedsponsor av Knutepunkt, linjeforeningen for Byggingeniørene Ved Oslomet
 • Vi sponser Bjelkeklang, koret ved Bygg og miljøteknikk-studiet ved NTNU Trondheim
 • Vi sponser Elkraft linjeforening ved HVL Bergen

Arrangementer 2021

Våren 2021 er ganske usikker pga. Covid-19, men vi håper å kunne møte deg digitalt på disse arrangementene:

 • Februar: Karrieredagene, OsloMet
 • Februar: Bedriftspresentasjon med Fagverket, NMBU
 • Februar: BM-dagen, NTNU Gløshaugen
 • Februar: Bedriftspresentasjon med Hybrida, NTNU Gløshaugen
 • Februar: Kurs i parametrisering for Knutepunkt, OsloMet
 • Mars: Bedriftspresentasjon for Marin, NTNU Gløshaugen
 • Mars: Bedriftspresentasjon for H.M. Aarhønen, NTNU Gløshaugen
 • Mars: Karrieredagen, UiA