Arrangementer og sponsorater

Multiconsult deltar på mange karrieredager ved universiteter og høyskoler, i tillegg til at vi arrangerer bedriftspresentasjoner og andre arrangementer med jevne mellomrom. Vi støtter også mange studentarrangementer og -aktiviteter rundt om i Norge.

Høsten 2022 kan du møte oss på følgende arrangementer:

 • 1. september: Bedriftspresentasjon med Aarhønen, NTNU Gløshaugen
 • 6. september: Bedriftspresentasjon Teknologiporten, ukens bedrift, NTNU Gløshaugen
 • 8. september: Bedriftspresentasjon Knutepunkt, OsloMet
 • 8. september: Rebusløp med EMIL, NTNU Gløshaugen
 • 14. september: Karrieredagen Bindeleddet, NTNU Gløshaugen
 • 15. september: Bedriftspresentasjon med AquariÅs, NMBU, Hovedkontoret Skøyen
 • 15. september: Bedriftspresentasjon (LARK) med Fagskolen i Oslo og Akershus, Oslo
 • 20. september: Karrieredagen, UiS
 • 21. september: Bedriftspresentasjon med Hybrida, NTNU Gløshaugen
 • 22. september: Bedriftspresentasjon med Tim & Schænko (bygg bacelor), NTNU Gløshaugen
 • September: Karrieredagen i Grieghallen, HVL
 • 19. oktober: Karrieredagen, NMBU
 • 19. oktober: Næringslivsdagene, OsloMet
 • 20. oktober: Bedriftsdagen med Marin, NTNU
 • Oktober: Samferdselskveld, NTNU
 • Oktober: Energidagen med EMIL, NTNU Gløshaugen
 • 2. november: BM-dagen, NTNU Gløshaugen
 • November: Kurs for Knutepunkt, OsloMET