1/5

Christian Almestad (helt til venstre) ønsker deltakerne lykke til med prosjektet: Vegard Mikkelsen Bjerkeli, Anna Frederikke Østby, Sofie Marie Steinkjer og Julie Gade Gørbitz.

2/5

Fra fjorårets prosjekt i Must Energi Vannkraft, da i Tanzania.

3/5

Fra fjorårets prosjekt i Must Energi Vannkraft, da i Tanzania.

4/5

Fra fjorårets prosjekt i Must Energi Vannkraft, da i Tanzania.

5/5

Fra fjorårets prosjekt i Must Energi Vannkraft, da i Tanzania.

Multiconsult sender studenter til Kenya

Hvert sommer siden 2011 har enheten for fornybar energi i Multiconsult satt en gruppe studenter på konkrete prosjekt for selskapets kunder. I år går turen til Kenya, for å se på muligheten til å bygge et nytt vannkraftverk.

6. juli 2018

De fire studentene gyver løs på prosjektet «Pre-feasibility study on the Usueni Hydroelectric Project (HEP) in Tana River, Central Kenya», og skal altså ta for seg et mulig vannkraftverk ved Tana-elven i det sentrale Kenya.

– I Multiconsult er vi opptatt av å gi studentene som jobber hos oss om sommeren skikkelige utfordringer. De skal i størst mulig grad arbeide med konkrete prosjekter, og det legges vekt på å jobbe tverrfaglig, sier Hanne Skattum som har ansvar for rekruttering i Multiconsult.

Alle sommerjobbene er organisert gjennom Must-Multiconsult for studenter. Dette er et konsept Multiconsult startet i 2011. Alle aktiviteter mot studentene ble strukturert og det ble etablert en organisering ledet av yngre medarbeidere i selskapet, men i tett samarbeid med både ledelsen, HR og Kommunikasjon. Prosjektene i Must Energi har blant annet vært i land som Tanzania, Zambia og Nepal. Også i enhetene Arktisk, Konstruksjon og Samferdsel er det egne prosjekter.

På plass i Afrika

Studentene begynte med innledende studier i midten av juni. I begynnelsen av juli reiste de til Multiconsults kontor i Nairobi for møter med de to kundene på dette prosjektet og andre lokale aktører, før de drar til det aktuelle området for feltstudier og datainnsamling. Senere skal de legge fram en omfattende rapport og konklusjoner.

Det nye kraftverket er tenkt plassert på et jordbruksområde mellom to landsbyer. Kapasiteten på 10 MW vil gi helt nye muligheter for befolkningen. Det ligger allerede flere kraftverk langs Tana-elven som Multiconsult tidligere har vært involvert i, og det ble for noen år siden skrevet en innledende rapport om prosjektet av et annet konsulentselskap, så det finnes noe data å bygge på. Disse må imidlertid justeres og kvalitetssikres. Dessuten er det mye annen informasjon som må hentes inn for å kunne gi mer pålitelige anbefalinger.

– Noe av det mest spennende med dette oppdraget blir å møte lokalbefolkningen, se hvordan de lever og høre hva de mener om prosjektet. Et kraftverk vil gi store fordeler, men kan også ha en del miljømessige og sosiale implikasjoner, sier Sofie Marie Steinkjer som gjennomfører det femte året på sivilingeniørstudiet med retning Bygg- og Miljøteknikk på NTNU.

Vegard M. Bjerkli er også opptatt av datagrunnlaget studentene har å jobbe med. Han har fullført det tredje året av sivilingeniørstudiet med retning Produktutvikling og Produksjon (Maskiningeniør) på NTNU.

– Det finnes mye data på hydrologien, men de er hentet fra andre steder i området og må skaleres. Og når det gjelder geologi og grunnforhold, er kartene dårlige. Det må gjøres en del geologiske feltundersøkelser, noe som blir både spennende og utfordrende, sier Bjerkli.

De to andre studentene er Anna Fredrikke Østby som har fullført det første året på masterprogrammet i Fornybar Energi på NMBU og Julie G. Gørbitz som har fullført det fjerde året på sivilingeniørstudiet med retning Energi og Miljø på NTNU.

Om Must Energi Vannkraft

For syvende gang siden 2011 arrangerer Multiconsult sommerprogrammet Must Energi Vannkraft. Programmets formål er å gi studenter innen fornybar energi anledning til å teste sin kompetanse i et reelt vannkraftprosjekt. Siden oppstarten har programmet vært en stor suksess med høye søkertall hvert år.

– Søkertallene bekrefter at Multiconsult lykkes med å skape et sommerprogram som både er interessant og faglig relevant for studenter innen fornybar energi. Dette gjør at vi tiltrekker oss mange søkere og kan velge blant noen av de beste studentene. Vi håper at deltakelse i sommerprogrammet gir studentene motivasjon til en fremtidig karriere innen fornybar energi, sier Christian Almestad, som er ansvarlig for årets prosjekt.