Nye Alversund skule tatt i bruk

Nye Alversund skule og flerbrukshall i Vestland fylke ble tatt i bruk oktober. De rundt 450 ungdomsskoleelevene har fått en flott skole med undervisningslokaler,…

18-10-2021

Utvikler bærekraftskole for Oslo kommune

NCC er tildelt kontrakt for gjennomføring av samspillsfase for ny ungdomsskole i Treschows gate for Undervisningsbygg Oslo KF. Multiconsult er med som sentral rådgiver…

04-11-2020