Treschowsgate-ungdomsskole

Nye Treschowsgate ungdomsskole | Illustrasjon: Ola Roald Arkitekter

Utvikler bærekraftskole for Oslo kommune

NCC er tildelt kontrakt for gjennomføring av samspillsfase for ny ungdomsskole i Treschows gate for Undervisningsbygg Oslo KF. Multiconsult er med som sentral rådgiver i prosjektet, som har en høy bærekraftprofil.

4. november 2020
Cato A. Mørk

Samspillsfasen startet høsten 2020 og skolen skal ferdigstilles til 2024. Ungdomsskolen vil ha plass til 540 elever, flerbrukshall med tre saler og et åpent parkareal mellom skole og Akerselva.

– Vi har samarbeidet godt med de andre aktørene i prosjektutvikling i konkurransefasen. Det har vært målrettet og basert på gjentagende samarbeid, og nå ser vi fram til å utvikle prosjektet videre i forprosjekt med samspill, detaljprosjektering og etter byggefase, sier avdelingsleder Morten Solum i Multiconsult.

Multiconsult er en sentral rådgiver i prosjektet på områdene byggeteknikk og geoteknikk.

Høy bærekraftsprofil

Oslo kommune stiller høye klima- og miljøkrav, og den nye skolebygningen skal sertifiseres i henhold til BREEAM NOR Excellent, være et nesten nullenergibygg og blir planlagt med solcelleanlegg. Byggeplassen vil ha løsninger i retning av utslippsfri byggeplass.

For skolens driftsfase vil det bli lagt stor vekt på innemiljøet, med blant annet utstrakt bruk av tre. Utomhus vil det bli tilrettelagt for biologisk mangfold, med «aktive» tak, og øvrige uteområder tilpasses for effektiv og naturlig håndtering av overvann.

Prosjektet har også ambisiøse mål når det gjelder å gjennomføre en digital byggeprosess. Nylig ble nye Risenga ungdomsskole i Asker ferdigstilt, der NCC også er entreprenør og Multiconsult med som rådgiver.

Les også: NCC tildelt kontrakt på miljøambisiøs skole for Oslo kommune