Stor kontrakt i Liberia

Norplan har undertegnet en kontrakt på 9,5 mill. USD for konsulenttjenester som «Owners Engineer» i forbindelse med gjenoppbygging av vannkraftverket Mt. Coffee i Liberia.

17-04-2013

Modelltesting gir sentral kunnskap om marine konstruksjoner i Arktiske strøk

I en modelltank i Hamburg har Multiconsult, i samarbeid med Statoil og NTNU, utført modelltesting som en del av en pågående forskning for å…

29-06-2012