Modelltesting gir sentral kunnskap om marine konstruksjoner i Arktiske strøk

I en modelltank i Hamburg har Multiconsult, i samarbeid med Statoil og NTNU, utført modelltesting som en del av en pågående forskning for å øke forståelsen av isens påvirkning på marine strukturer i arktiske strøk. Forskningen bidrar til økt sikkerhet og pålitelighet av konstruksjoner som blir utsatt for ispåkjenning.

29. juni 2012

Arktiske områder er kjent for å være spesielt sårbare. Selv om man har opparbeidet 40 år med erfaring fra utbygging i Nordsjøen, kan ikke denne kompetansen direkte overføres til utbygginger i Arktiske strøk. Utviklingen av spesielt oljenæringen mot Nord og Arktiske områder, med drivis og isfjell, krever en god forståelse for hvordan konstruksjoner oppfører seg i dette miljøet. Denne kunnskapen er helt avgjørende for å kunne bygge konstruksjoner med like høy pålitelighet som i åpent vann. Sikkerheten til konstruksjonene vil være avgjørende for å unngå ulykker eller situasjoner som kan sette personell eller miljøet i fare.

Barlindhaug Consult, nå integrert i Multiconsult, har et strategisk samarbeid med Statoil der målet er å utvikle effektive metoder som kan benyttes til simulering av oppførselen og påkjenninger av konstruksjoner utsatt for Arktiske isforhold.

Som en del av dette arbeidet er det gjennomført en modelltestserie i ismodelltesttanken ved HSVA i Hamburg. Selve modelltestene pågikk over én måned. Ved slik modelltester kan man studere is-egenskaper og hvordan isen bryter mot konstruksjoner, samt studere lastbildet isen gir på konstruksjonen. Målet med testene er å gi en bedre forståelse av hvordan isen oppfører seg under og etter selve bryteprosessen på konstruksjoner.

Forskningsprosjektet ledes av personer fra tidligere Barlindhaug Consult, nå Multiconsult, som har lang og god kompetanse på Arktisk teknologi. Barlindhaug Consult har over lang tid bygget opp spesialkompetanse innen prosjektering og design av så vel forankrede som bunnfaste konstruksjoner i arktiske isforhold. Denne utviklingen er ytterligere styrket gjennom selskapets inntreden i Multiconsult.

Multiconsult og Barlindhaug Consult har hatt samarbeid om forskning og utvikling relatert til Arktisk teknologi med Statoil og NTNU i en årrekke. Samarbeidet med NTNU inkluderer blant annet et strategisk forskingsprogram innen Marin Arktisk teknologi, SAMCoT (Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology).

Prosjektet er klassifisert som en SFI (Senter for Forskningsbasert innovasjon) og går over åtte år. Modelltestene er også av stor interesse for NTNU og forskermiljøet der SAMCoT-prosjektet deltar med et eget forskerteam under modelltestene. Modelltestene er finansiert som en del av et EU-rammeprogram på forskingen, Hydralab IV og Statoil som industripartner.

Samarbeidet om forskning og utvikling av Arktisk teknologi med Statoil vil gå over flere år med mål om å utvikle en metode for effektiv simulering av flytende og bunnfaste konstruksjoner i drivis. Denne simuleringsmetoden er verdensledende i sitt slag og viktig for den fremtidige industriutviklingen i Nord for å gjennomføre utbygginger i drivisen.

Barlindhaug Consult ble fullt integrert i Multiconsult fra 1. mai 2012.