Spektakulære muligheter for Spiraltoppen

Den velkjente Spiraltoppen på Drammens tak skal rustes opp, og Multiconsult har i samarbeid med LINK arkitektur utformet et mulighetsstudie som skaper begeistring med…

21-11-2018

Rv. 22 Mulighetsstudie for kryssing av Glomma

Multiconsult har gjennomført en mulighetsstudie for Statens vegvesen Region øst for kryssing av Glomma ved Fetsund.

12-06-2012