1/3

Illustrasjon av Spiraltoppen utsiktspunkt og scene - fulgeperspektiv | Illustrasjon LINK arkitektur

2/3

Illustrasjon av Spiraltoppen utkikkspunkt | Illustrasjon LINK arkitektur

3/3

Illustrasjon av lysinnstallasjon på utsiktspunkt | Illustrasjon LINK arkitektur

Spektakulære muligheter for Spiraltoppen

Den velkjente Spiraltoppen på Drammens tak skal rustes opp, og Multiconsult har i samarbeid med LINK arkitektur utformet et mulighetsstudie som skaper begeistring med sine spektakulære forslag.

21. november 2018

Tirsdag 20. november ble mulighetsstudien presentert for formannskapet i Drammen kommune, hvor den høstet stor begeistring fra lokalpolitikerne. Oppdraget fra kommunen var å utarbeide en forprosjektrapport med kostnadsestimat og forslag til prioriteringsliste for tiltak for opprusting av Spiraltoppen.

«Spiraltoppen rundt»

I hovedsak ble det sett på tre tiltak for det velkjente turområdet – parkeringsløsninger, utsiktsplattform med scene og turvei med møteplasser og «stigalleri». Konseptet Multiconsult og LINK arkitektur utarbeidet er en turvei, «Spiraltoppen rundt», hvor tre ulike nivåer med møteplasser og hendelser knyttes sammen. De besøkende inviteres til å ta turen rundt hele toppen. Underveis på turen er det foreslått ulike installasjoner og møteplasser som skal pirre nysgjerrigheten og gjøre turen ekstra spennende. Turen ender til slutt opp ved utsiktspunktet, som er en kombinasjon av turvei, scene, sitteplasser og utkikksplattform.

– Spiraltoppen er allerede et viktig symbol for Drammen, og vårt forslag viderefører tanken om å skape et utsiktspunkt som gir merverdi til hele området og inngår som en del av «Destinasjon Spiraltoppen». Vi har også lagt stor vekt på at Spiraltoppen skal være et sted for ulike brukergrupper og fungere som turmål uansett årstid, forteller oppdragsleder Hanne Tangen i Multiconsult.

Flerfaglig samarbeid

Prosjektet har vært flerfaglig, og inkluderer en rekke kompetanseområder i konsernet, som landskapsarkitektur, vei- og trafikkompetanse, lysdesign, og VA. En kunstner har også vært involvert i oppdraget, og utformingen av utsiktspunktet og scenen er et samarbeid mellom Multiconsults landskapsarkitekter og arkitekter fra LINK. Prosjektet har også gjort dronescanning og utarbeidet grunnlagsdata som prosjekteringsgrunnlag.

Forslaget skal endelig behandles i bystyret i Drammen i desember 2018.