Rv. 22 Mulighetsstudie for kryssing av Glomma

Multiconsult har gjennomført en mulighetsstudie for Statens vegvesen Region øst for kryssing av Glomma ved Fetsund.

12. juni 2012

Bakgrunnen for studien er at det er store trafikale problemer på rv. 22 ved Fetsund i både morgen og ettermiddagsrushet. Studien har vært gjennomført i tidsrommet desember 2011 til mai 2012.

I tillegg til kryssing av Glomma ved dagens trase er det utredet 16 andre linjer for kryssing av Glomma. For hver av kryssningspunktene er det foreslått to forskjellige bruløsninger.  I tillegg til å foreslå bruløsninger har også studien inneholdt trasevalg og trafikkvurderinger.

To av linjene ligger syd for dagens linje, mens de resterende ligger nord for dagens linje. Trafikalt er det linjene nærmest dagens linje som fungerer best.
For to av linjene er henholdsvis tunnel under Glomma og senketunnel utredet.

Leveransen har bestått av et teksthefte med beskrivelse av tiltakene, et tegningshefte med 80 tegninger og en video av hver av linjene.

Studien ble presentert av Statens vegvesen for politikere i Fet kommune og nabokommunene tirsdag 5.juni 2012 og fikk gode tilbakemeldinger fra både politikere og Statens vegvesen. Statens vegvesen presenterte også studien på en pressekonferanse senere samme dag. Studien fikk oppslag i både lokalpresse og Østlandssendingen på TV samme kveld.