Flytteprosess med ombruk i fokus

Da Multiconsult flyttet 100 medarbeidere inn i nye kontorlokaler i Stavanger, ble det knapt kastet noen ting. Nesten alt av kontormøbler og -utstyr ble…

16-05-2022

Mulighetsstudie: Ombruk av hus og bygningsmaterialer

Multiconsult og Link Arkitektur har utarbeidet en mulighetsstudie for Nye Veier AS knyttet til ombruk av hus som innløses i forbindelse med store samferdselsutbygginger.…

22-10-2020