Ombruk var viktig da Aina Sunde Dahl (t.v) flyttet 100 medarbeidere til nytt kontor i Stavanger. Skap, planter, hyller og annet utstyr ble tatt med videre eller overtatt fra andre Multiconsult-kontorer. | Foto: Multiconsult

Flytteprosess med ombruk i fokus

Da Multiconsult flyttet 100 medarbeidere inn i nye kontorlokaler i Stavanger, ble det knapt kastet noen ting. Nesten alt av kontormøbler og -utstyr ble enten brukt om igjen, solgt eller gitt til lag og organisasjoner, eller sendt videre for redesign og salg.

16. mai 2022

– Vi hadde som mål å gjennomføre flytteprosessen på en mest mulig bærekraftig og miljøvennlig måte. Derfor er vi svært fornøyd med at vi har klart å oppnå en så stor grad av ombruk, gjenbruk og miljøvennlig avhending, sier Aina Sunde Dahl, direktør for forretningsenhet Sør i Multiconsult.

Gjenbruk av møbler

Ved årsskiftet var det klart for innflytting i nyoppussede lokaler på Forus ved Stavanger. I forkant av flyttingen var det gjennomført en vurdering av møbler og utstyr for å se hva som kunne benyttes videre i de nye lokalene. De hadde blant annet mange typer pulter og stoler i ulik utforming og farge.

– Vi valgte å ta med noen av hev/senk-pultene til de multifunksjonelle møterommene, mens vi overtok de eksisterende pultene som var benyttet i lokalet vi flyttet inn i. Stolene til de ansatte ble renset, og kun ødelagte stoler ble byttet. De fleste hylleskapene i landskapene overtok vi fra Oslo-kontoret, og en del andre hyller og skap har vi tatt med oss fra det gamle kontoret, forteller Dahl.

Mesteparten av møteromsinnredningen, en del fine småmøbler og stoler, samt mange store planter ble tatt med videre og har fått fin plass i nytt kontor.

Direktøren forteller at arkivet i de tidligere lokalene gjennomgikk en gedigen ryddeaksjon. Noe av innholdet i arkivet ble flyttet over til et eksternt arkiv, som på sikt har mulighet for å scanne og digitalisere dokumentene.

– Rullearkivet vi hadde ble demontert og levert til metallgjennvinning. Nå sitter vi igjen med et lite arkiv, som vi oppbevarer i ombrukte hyller.

Gitt videre til medarbeidere, lag og organisasjoner

De møblene som ikke ble tatt med videre, ble gitt bort til medarbeiderne ved kontoret. Flere medarbeidere fikk dermed med seg hjem både hev/senk-pult og hyller. Etter denne fordeling ble resterende pulter, hyller og skap gitt firmaer på samme bygg. Også noen organisasjoner fikk tilbud om overskuddsmøbler. Blant annet fikk en hundeklubb overta møteromsstoler og -sofa med bord og en annen forening fikk møteromsstoler og hyller.

Direktøren er svært fornøyd med hvordan avhendingen av møbler og utstyr ble gjennomført som del av flytteprosessen.

– Resultatet av vårt store fokus på ombruk og gjenbruk er at vi både har fått et kontor som fremstår som nytt, friskt og fremtidsrettet, og ikke minst at vi samtidig har klart å redusere mengden unødvendig avfall betraktelig, sier Aina Sunde Dahl, direktør for forretningsenhet Sør.

Optimal utnyttelse av inventar og areal

Ombruk og gjenbruk har generelt høyt fokus i Multiconsult i forbindelse med ombygginger og flytteprosesser.

– I mange tilfeller er det mer økonomisk å kaste og så kjøpe nytt. Multiconsult har som mål å være klimanøytral innen 2030 eller tidligere og dermed har utnyttelsen av inventar og areal stor betydning for å nå dette målet. Ombruk av alt fra belysning til møbler, dører og vegger, samt vurdering av muligheter for redesign av møbler istedenfor å kaste, er derfor et viktig ledd i eiendomsstrategien vår, sier leder for eiendom i Multiconsult, Kenneth Westby.

Han mener Stavanger-kontoret er et veldig godt eksempel på at Multiconsult har klart å skape moderne og effektive lokaler med høy grad av ombruk. Det har gitt selskapet nyttig erfaring til liknende prosesser ved andre kontorlokaler.