Multiconsult bistår i oppgradering av Bekkestua sentrum | Foto: Cato A. Mørk

Bistår i oppgradering av Bekkestua sentrum

Bærum kommune ønsker å tilrettelegge for bymessig utvikling av østre deler av Bekkestua sentrum, og Multiconsult skal nå bistå kommunen i dette arbeidet.

13. desember 2021
Cato A. Mørk

Bekkestua er et sentrum i østre Bærum, med møteplasser, hovedbibliotek, forretninger og serveringssteder. Stedet er også et viktig kollektivknutepunkt. Dette oppdraget gjelder forprosjekt og detaljprosjekt, utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for entreprise, bistand i kontrahering av entreprenør og oppfølging i byggefasen. Det foreligger en reguleringsplan og andre styrende planer for området som prosjektet skal følge.

– Vi er svært glade for å få mulighet til å tilrettelegge for videre utvikling av Bekkestua sentrum. Dette er et spennende oppdrag og vi ser fram til å være med og utvikle løsninger for godt byliv og trygg ferdsel i området, sier oppdragsansvarlig Erik Viggo Nielsen De Santana.

I løsning av oppdraget ønsker Bærum kommune løsninger med høy estetisk kvalitet, lang holdbarhet, fokus på driftssikre løsninger og høy detaljeringsgrad.