Energi Vann og miljø

Vann & Miljø

Multiconsult har Norges største og ledende miljø innenfor rådgivning og prosjektering av Fornybar energi både i Norge og internasjonalt.

Multiconsult tilbyr tverrfaglige team med lang erfaring og bred kompetanse innen miljøspørsmål i alle faser av energiprosjekter, både i Norge og internasjonalt.

Biologer, hydrologer, landskapsarkitekter og ingeniører jobber tett sammen, vi kjenner eksisterende lov- og regelverk og bistår kunden i å gjøre energiprosjektene kostnadseffektive og bærekraftige.Multiconsult har kompetansen, verktøykassa og erfaringene til å sammen med kunden finne de gode løsningene både for miljø og kraftproduksjon.

Referanser:

  • Havsul I-IV offshore vindkraftverk. Konsekvensutredninger og konsesjonssøknader, samt overvåkning av sjøfugl og trekkfugl. Havgul AS / Vestavind Offshore AS.
  • Overføring Toråa, fiskeundersøkelser og habitatmodellering. Melan Invest AS / Clemens Elvekraft AS.
  • Fula Rapids Hydropower Project, Environmental and Social Management Plan og Resettlement Action Plan. Norfund.
  • Restaurering av Hoen dam, kartlegging av naturverdier og forslag til miljøtiltak. Øvre Eiker Energi.
  • Blåura vannkraftverk, skisseprosjekt, konsesjonssøknad, forhåndsmelding og konsekvensutredning. Sunnhordaland Kraftproduksjon AS.
  • Krossdalselvi småkraftverk, fiskeundersøkelse og miljøvurdering. Blåfall AS.
  • 420 kV Klæbu – Viklandet. Konsekvensutredning for alle temaer. Statnett SF.
  • Flomberegninger for dammene Flævatn, Flatsjø og Eikrebekken i Hemsedal. E-CO Vannkraft.