1/3

Fula Rapids

Multiconsult Energi Vannkraft Mandaya og beko-aboi

2/3

Beko Abo/Mandaya

Energi prosjekt Bugoye hydropower

3/3

Bugoye

Rådgivning

Elektrisk kraft er en forutsetning for samfunnsutvikling og velferd. Ved å utvikle den fornybare energisektoren sikrer man kraft med lang levetid og et minimum av miljøkonsekvens. Multiconsult er stolte over å ha utviklet energisektoren i både Norge og utlandet i over 100 år.

Innen kraftutbygging arbeider Multiconsult med alt fra store komplekse tverrfaglige kraftprosjekter i milliardklassen til småkraftverk. Selskapets kompetanse, erfaring og tverrfaglighet gjør det mulig å bidra i de aller fleste prosjekt og faser fra idéstudier til revurderinger og ombygginger av eksisterende kraftverk.

Ved en potensiell kraftutbygging vil en rekke faktorer spille inn og påvirke hvilke løsninger som er optimale for det spesifikke prosjektet. Multiconsult har planlagt utallige kraftutbygginger både innen- og utenlands. I tillegg innehar selskapet kompetanse innen samtlige relevante fag relatert til planlegging av en kraftutbygging, inkludert miljø- samfunnsmessige og økonomiske fag. Dette resulterer i en sterk gjennomføringsevne og sikrer at de beste løsningene blir valgt fra et helhetsperspektiv.

Multiconsult har lang erfaring med revurdering og reparasjon/vedlikehold og ombygging av eksisterende kraftverk.

Multiconsult tilbyr rådgivning innen blant andre følgende fagfelt:

 • Geologi og geoteknikk
 • Konstruksjonsteknikk
 • Maskinteknikk
 • Elkraft og elektromekanikk
 • Hydrologi, vannforvaltning og hydraulikk
 • Arkitektur og landskapsarkitektur
 • Økonomi og finans
 • Miljø, sikkerhet og samfunn
 • Akustikk

Multiconsult tilbyr blant annet:

 • Vurdering av ulike tekniske løsninger basert på ytre faktorer som vanntilgjengelighet, grunnforhold og topografi under planlegging
 • Økonomisk og finansiell vurdering av forskjellige tekniske løsninger under planlegging
 • Kartlegging og håndtering av myndighetskrav og søknadsprosesser under planlegging og implementering
 • Anbuds dokumenter og spesifikasjoner
 • Hydrologiske vurderinger og flomsonekartlegging
 • Miljøutredninger, miljøplaner og miljøstyring
 • Visualisering, landskapstilpasning og 3D modellering
 • Prosjektering og byggeplassoppfølging
 • Byggeledelse
 • Revurdering av eksisterende anlegg
 •  Ombygging av eksisterende anlegg