Energi prosjekt PembaTanga Illandføring

1/2

Illandføring | Foto: John Alvsvåg

Energi prosjekt Tanga – Pemba Installasjonsfartøy 1390x576

2/2

Installasjonsfartøy | Foto: John Alvsvåg

Tanga – Pemba Kraftoverføring

Dieselaggregatene som forsyner 450 000 innbyggere på Pemba er nedslitt og overbelastet. Til erstatning for disse har Multiconsult gjennom Norplan planlagt en ny 33 kV sjøkabelforsyning som ble satt i drift i 2010.

Prosjektet omfatter tekniske, økonomiske og miljømessige forstudier; utarbeidelse av anbudsdokumenter; kontrahering av sjøkartlegging, kabel med tilhørende tilførselsledninger og stasjonsutstyr; bygge- og installasjonsoppfølging.

Dette er en stor utfordring med tanke på både konstruksjon og installering. Prosjektet fører til at kostbar dieselgenerering blir erstattet av mer miljøvennlig vann- og gasskraft.

Prosjektet ble gjennomført innenfor budsjett og ferdigstilt før plan.

Løsning av oppdraget

Prosjektet omfattet tre faser:

  • Forprosjekt med tekniske og økonomiske analyser, samt undersøkelse av miljø- og samfunnskonsekvenser
  • Planlegging med sjøkartlegging og utarbeidelse av anbudsdokumenter for tekniske installasjoner
  • Gjennomføring med kontrahering og byggeoppfølging

Våre tjenester

  • Forstudie
  • Miljøstudier
  • Ansvar for undersøkelse av sjøbunn og fastleggelse av trasé
  • Utarbeidelse av anbudsdokumenter og spesifikasjoner
  • Kontrahering og byggoppfølging