Ørnen Hotell - Bergen - 1390x576 px. Illustrasjon: Niels Torp as Arkitekter

Illustrasjon: Niels Torp as Arkitekter

Rica Ørnen Hotel

Rica Hotels

Rica Ørnen Hotel er Bergens største hotell med 368 moderne værelser. Hotellet er en av de høyeste bygningene i byen. Toppetasjen har panoramautsikt og inneholder restaurant, byens eneste skybar og moderne møterom. Totalt har hotellet 16 store og mindre møterom. Kurs- og konferansefasilitetene kan ta imot 740 personer. I plenum er konferansekapasiteten på inntil 400 personer.
Møterommene utstyres med det siste innen teknisk utrustning. Hovedrestauranten ligger i andre etasje har omkring 350 sitteplasser. Totalt vil hotellet ha to restauranter, to barer og en café. I tillegg finnes det et stort uteareal i 9. etasje.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har bidratt i prosjektet med å løse et teknisk svært utfordrende bygg.

Hele prosjektet er 3D modellert, og alle tegninger er hentet direkte ut fra modellen.

Det er gjennomført kollisjonssjekk mellom fagene.

Våre tjenester

Multiconsult har utført prosjektering av

 • VA-anlegg
 • Sanitæranlegg
 • Varmeanlegg
 • Kjøleanlegg
 • Luftbehandlingsanlegg
 • Energiberegninger
 • Bygningsfysikk
 • SD-anlegg/styringsanlegg
 • Elektroteknisk-elkraft
 • Elektroteknisk tele/IKT
 • Oppfølging i byggetiden
 • Adgangskontroll og elektromekaniske løsninger