scandic, fasade, stavanger, multiconsult, bygg og eiendom

1/3

Hovedfasade Scandic Stavanger City | Foto: Richard J. Holm, Multiconsult

scandic, fasade, stavanger, multiconsult, bygg og eiendom

2/3

Hovedfasade Scandic Stavanger City – ny del | Foto: Richard J. Holm, Multiconsult

3/3

Barområdet hos Scandic Stavanger City | Foto: Richard J. Holm, Multiconsult

Scandic Stavanger City

Totalrådgiver

Hotellet ligger sentralt i Stavanger ved Bekhuskaien. Det er oppført i seks etasjer pluss en parkeringsetasje under sjøvannstand. Bygningen er derfor oppført med vanntett parkeringskjeller og forøvrig er det benyttet stedsstøpte konstruksjoner/ plattendekker. Den skrånende fasaden kombinerer aluminium og tre og hotellet har sinktak.

Hotellet har 226 overnattingsrom i fire nye bygninger, mens konferansedel og kjøkken/ restaurant ligger i eldre bygningsmasse som er ombygd som en del av prosjektet.

Multiconsult har vært sterkt delaktig i prosjektering av Scandic Stavanger City, og har vært ansvarlige for alle bygningsmessige fag. Med begrenset areal og byggehøyde, lav grunnvannsstand, komplisert geometri og kompleks koordinering mellom fagene har oppdraget vært utfordrende.

Løsning av oppdraget

For geoteknikk har vi bidratt med prosjektering og oppfølging av stålkjernepelearbeidet.

Konstruksjonsteknisk utfordrende med manglende vertikalitet mot P-kjeller hvor veggskiver må utveksles på store spennarmerte dragere. Kompleks geometri på takkonstruksjon, samt inntrukket dekkekant i øverste dekke.

Brannteknisk prosjektering har hatt behov for særskilte vurderinger og dokumentasjon av mindre fravik.

Spesielt akustikk og VVA er det jobbet mye med og det er løst utfordringer i forhold til eksisterende bygg og tomteforhold.

Energimessig har det vært utfordringer ved at bygget ikke skulle ha utvendig solavskjerming. Det har også vært store bygningsfysiske utfordringer på eksisterende bygg.

Landskapsprosjekteringen har vært utfordrende med hensyn til begrenset areal, vannhåndtering, drift og vedlikehold.

Våre tjenester

Prosjektering av samtlige fag, i tillegg til:

 • Geoteknikk
 • Grunnresponsanalyse for dokumentasjon av jordskjelvkrefter.
 • Konstruksjon
 • Konstruksjonsteknisk rådgiving og prosjektering.
 • Brannteknikk
 • Akustikk
 • Støyberegninger
 • VVA-teknikk
 • Prosjektering av VA-anlegg
 • Energi og bygningsfysikk
 • Solskjermsvurderinger
 • Landskapsarkitekt