1/2

Campus Ullandhaug, studentboliger i Stavanger | Ill.: Multiconsult

2/2

Radonmåling ved bruk av RAD7 | Foto: Multiconsult

Radonmålinger for Studentsamskipnaden i Stavanger

Studentsamskipnaden har rundt 1200 studentboliger i Stavanger-regionen.

Alle som leier ut bolig har ansvar for at radonnivået i utleieboliger er så lavt som det er praktisk mulig å få til. Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (Becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom.

I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Målinger av radonkonsentrasjoner over dette nivået medfører at det må gjøres tiltak for at nivåene skal bli så lave som praktisk mulig. Nivåene skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3.

Dersom det er gjennomført tiltak for å redusere radon i boligen, må det gjennomføres nye målinger for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt.

Grenseverdien og tiltaksgrensen gjelder fra 1. januar 2014.

Løsning av oppdraget

I et representativt utvalg av studentboligene har radonverdier i inneluft blitt målt. Ved høye radonverdier i inneluft har det blitt gjort målinger etter innsigsområder, og vurderinger av aktuelle tiltak i forhold til ulik innsigsproblematikk. Det har blitt gjort kontrollmålinger etter tiltak, som har vist svært gode effekter av tiltakene.

Våre tjenester

  • Radonmåling av inneluft
  • Søk etter innsigsområder av radon ved bruk av radonsniffer
  • Tiltaksbeskrivelser ved høye radonverdier i inneluft