Avd C Stifinnern | Foto: L.M. Nordstrøm, Multiconsult

Oslo fengsel, avd. B og C

Miljøkartlegging av bygg

I forbindelse med tilstandsvurdering av Oslo fengsel avd. B og C, var Multiconsult engasjert av Statsbygg for å gjennomføre miljøkartlegging. Det ble utarbeidet miljøkartleggingsrapporter med miljøsaneringsbeskrivelser for hele bygningsmassen. Til sammen åtte bygningsmasser fra ulike byggetrinn ble kartlagt.

I prosjektet inngikk utarbeidelse av miljøkartleggingsrapporter for totalt 5 fengselsbygg/blokker og 3 verkstedbygg.

Løsning av oppdraget

I forbindelse med dette oppdraget har Multiconsult gjennomført komplett miljøkartlegging og utarbeidet miljøkartleggingsrapporter i henhold til TEK 10, kap. 9. Det ble utført befaring med prøvetaking for totalt 8 bygg/blokker tilhørende avdeling B og C i Oslo fengsel. Bygningsmassen ble oppført på 1930-40 tallet og består av fengselsceller, kontorer, kjøkken, verkstedbygg med mer. Samlet total grunnflate for alle bygg/blokker er ca. 20 500 m2.

Bygningsmassene ble kartlagt for forekomster av helse- og miljøfarlig avfall som kan være skadelig i forbindelse med rehabilitering/rivning og avfallsdisponering.

Våre tjenester

  • Miljøkartlegging
  • Utarbeidelse av miljøkartleggingsrapport