Inngangsparti| Foto: Multiconsult

Inngangsparti | Foto: Multiconsult

Langnes Eiendom

Totalentreprise

Bygget er ett forretningslokale over to plan med matvarebutikken Eurospar i 1. etg og Sparkjøp i 2. etg. med tilhørende kontorlokaler og varemottak.

Prosjektet er utført som en totalentreprise der RIB har hatt kontrakt med totalentreprenør Consto AS. Arkitekt var BC arkitektur. De øvrige fagene ble prosjektert hos underentreprenører.

Bygget er fundamentert på peler. Utfordringer med begrenset byggehøyde, krav til REI 120 M betongvegg mot nabobygget, og utforming av varemottak med lite plass og ugunstig høydeforskjell til veg.

Løsning av oppdraget

Bygget er pelefundamentert på betongpeler. Det er to peler per peleboks, og hver peleboks er stabilisert av én fundamentbjelke på tvers av de to betongpelene. Videre hviler ett betongdekke (gulv i 1. etg.) på fundamentbjelkene. Over hver peleboks står stålsøyler som bærer dekke over plan 1 og dekke over plan 2 (tak).

Dekke over plan 1 er utført med deltabjelker og hulldekker, dekke over plan 2 er utført med selvbærende stålplatetak, H – bjelker og HSQ –bjelker.

Våre tjenester

  • Statiske beregninger, stabilitetsberegninger og dimensjonering av bæresystemet, inklusive dokumentasjon av jordskjelvkapasitet
  • Formtegninger av peleplan, fundamentplan, dekke over grunn, samt øvrige dekkeplaner med stål og hulldekker inntegnet
  • Armeringstegninger av plasstøpte konstruksjoner; pelebokser, fundamentplan og dekke over grunn