Perspektiv fra adkomst | Ill.: Brandsberg-Dahls Arkitekter

1/2

Perspektiv fra adkomst | Ill.: Brandsberg-Dahls Arkitekter

2/2

Interiørperspektiv | Ill.: Brandsberg-Dahls Arkitekter

C5 Eiendom AS

Totalentreprise- Fullstendig brannprosjektering fra skissefase til forprosjekt og oppfølging under detaljprosjektering.

Dette innebar utarbeidelse av brannteknisk rapport og branntegninger, rømningsplaner,

FDS-simulering av røykventilasjonen, rømningssimulering med Simulex og oppfølging av

de andre prosjekterende.

Løsning av oppdraget

Brannteknisk premissrapport, fraviksrapport, rømningssimulering, FDSsimulering.

Våre tjenester

  • Brannteknisk prosjektering