Kollsnes, rv580 flyplassvegen, statoil, øygarden, gassanlegg, reguleringsplan, multiconsult

1/2

Flyfoto Kollsnes | Foto: www.aftenbladet.no

2/2

Kollsnes | Foto: Helge Hansen, Statoil

Gassanlegget på Kollsnes

Reguleringsplan

Gassanlegget på Kollsnes i Øygarden vest for Bergen ble bygget for å behandler gassen fra Troll-feltet. Anlegget ble åpnet i 1996. Senere er også gass fra Kvitebjørn og Visund ført i lang for prosessering på Kollsnes.

Området er regulert i reguleringsplan fra 1990. Under utbygging av området er det fattet flere vedtak om endring av reguleringsplanen. Reguleringsplanen er ikke digital. I dette prosjektet skal reguleringsplanen oppdateres i samsvar med alle vedtak om reguleringsendring. Oppdatert reguleringsplan utarbeides og etter ny plan- og bygningslov.

Bestemmelsene skal skrives om ihht til revidert plankart. Revidert reguleringsplan legges frem til orientering for politisk utvalg i Øygarden kommune.

Løsning av oppdraget

  • Gjeldende plankart ble lagt under dagens kart over området, for å synliggjøre eventuelle avvik mellom gjeldende plan og dagens situasjon
  • Planskisse ble utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan
  • Arbeidsmøter med oppdragsgiver og saksbehandler i kommunen er avholdt jevnlig undervegs
  • Data på innmålte trasèer for gassrørledninger er lagt inn i kartgrunnlaget, og danner grunnlag for planens sikringssoner
  • Bestemmelsene er bearbeidet til ny plan- og bygningslov

Våre tjenester

  • Plankartutarbeidelse
  • Bestemmelser
  • Planprosess