Utsikt vestover fra brønn nr. 4 | Foto: A.K. Søvik, Multiconsult

Kollsnes prosessanlegg

Grunnvannsundersøkelse

Kollsnes prosessanlegg i Øygarden utenfor Bergen startet behandlingen av gass i 1996.

Det har siden oppstarten jevnlig vært utført overvåkingsundersøkelser i nærområdet, for å vurdere eventuelle miljøendringer som kan skyldes driften av anlegget. I 2003, 2005, 2007, 2013 og 2015 har Multiconsult hatt oppdraget med å undersøke grunnvannet på området.

Løsning av oppdraget

Det er blitt tatt vannprøver i seks til åtte brønner, der prøvene bl.a. er analysert for innhold av metaller, olje, monoetylenglykol (MEG) og perfluorerte forbindelser (PFC).

Resultatene er vurdert opp mot aktuelle grenseverdier, og sammenlignet med tidligere års målinger for å vurdere eventuelle utviklingstrender.

Våre tjenester

  • Overvåking av grunnvann
  • Sammenstilling av data med aktuelle grenseverdier
  • Sammenstilling av data med resultater fra tidligere års undersøkelser