K-lab, BEP, Tilbygg, Kårstø, Multiconsult

Nytt tilbygg | Foto: Veidekke

K-Lab BEP

Utvidelse og ombygging av K-Lab bygget - et måle/teknologilaboratorium og kontrollrom

Kårstø prosesseringsanlegg er lokalisert i Nord-Rogaland utenfor Haugesund. Anlegget tar i mot gass fra den norske kontinentalsokkelen og ble tatt i bruk i 1985.

K-Lab bygget er et måle/teknologilaboratorium, kontrollrom i tillegg til kraftforsyning.

Multiconsult har i oppdrag av Statoil gjennomført skisse-, for- og detaljprosjektering for utvidelse og ombygging av K-Lab bygget. Prosjektet er generert av behov for flere kontorplasser pga SubSea Test-anlegget samt forbedring av byggets arbeidsmiljø mht luft-temperatur og kvalitet. Oppdraget bestod også av full LCI dokumentasjon inn i Statoils system.

Løsning av oppdraget

Første fase av oppdraget omfatte å utarbeide planer basert på romprogram, kartlegging av eksisterende HVAC, E&I anlegg og kostestimering samt beslutningsunderlag.

Videre utarbeidet Multiconsult anbudsforespørsel for alle fag og bisto med evaluering av anbud. Etter DG3 gjennomførte Multiconsult full detaljprosjektering for alle fag med byggetegninger. Som en del av kontrakten lå full LCI dokumentasjon inn i Statoil system.

Prosjektet er gjennomført ved 3D modellering i Revit for arkitekt, struktur og tekniske fag. Revitmodellen er konvertert til PDMS ved hjelp av programvare utviklet av NOiS. Opprettholdelse av drift i bygget var avgjørende gjennom hele anleggsperioden.

Våre tjenester

  • Vurdering av grunnforhold og tomteopparbeidelse
  • Løsning av bærestrukturer for tilbygg mht eksplosjons- og nyttelaster
  • Prosjektering av nytt ventilasjonsanlegg for tilbygg samt erstatning for eksisterende anlegg
  • Kartlegging av eksisterende E&I anlegg
  • Myndighetshåndtering
  • Anbudsbehandling
  • Byggeledelse
  • Full LCI dokumentasjon i STID