Våtgasskompressor, gullfaks, WGC, multiconsult

Våtgasskompressor | Foto: OneSubsea

Gullfaks WGC

Våtgasskompressor med beskyttelsesstruktur

Verdens første undervanns våtgasskompressor er installert på Gullfaksfeltetfor å øke effekten av utvinning av olje. Våtgasskompressoren er plassert inne i en
beskyttelsesstruktur som kan være utsatt for store krefter fra trålredskap.

Multiconsult har utført geotekniske analyser av «mud mats», anbefalt materiale for erosjonsbeskyttelse og beregnet setninger.

Erosjonsbeskyttende lag ble lagt ut med stor nøyaktighet og med materiale (1’-3’) anbefalt av Multiconsult. Installasjon med minimale deformasjoner og tilting (<0,1º). Jevn kontakt med underlaget dokumentert med ROV-kamera hele vegen rundt. Den kritiske fasen var antatt å være faren for støtlaster når WGC skulle installeres inne i beskyttelsesstrukturen. Det ble ikke registert bevegelser under denne operasjonen.

Løsning av oppdraget

Geotekniske analyser har ført fram til nødvendig størrelse på «mud mats» og dokumentert stabilitet for alle påkjenninger med tilfredsstillende sikkerhet. Beregnede setninger var innenfor akseptable verdier.

Våre tjenester

  • Erosjonsbeskyttelse
  • Bæreevne/stabilitet
  • Setninger