WHRU_1390x576

Oversikt 3D-modell | Ill: Multiconsult

WHRU – P55

Varmegjenvinner og støttestruktur

Kanfa-Tec leverer varmegjenvinnere (WHRU) til offshore- og onshoreindustrien. Multiconsult har i dette prosjektet stått for detaljprosjektering av WHRU og tilhørende støttestruktur for WHRU og annet utstyr plassert på en flytende produksjonsplattform.

Løsing av oppdraget

 • Komplett detaljdesign:
  – FEM-analyser
  – Håndberegninger
  – STAAD-beregninger
  – ULS analyser
  – SLS analyser
  – ALS analyser
  – FLS analyser
 • 3D-modellering
 • Tegninger

Våre tjenester

 • Detaljprosjektering av komplett WHRU for operasjonstilstand, utmatting, transport, ALS, transitt og løfting
 • Detaljprosjektering av stålstrukturen som støtter to stk. WHRU og diverse annet utstyr. Strukturen er dimensjonert for operasjonstilstand, utmatting, transport, ALS, transitt og løfting