Fv. 32 Gimlevegen – Augestadvegen

Bygningsbesiktigelser

I forbindelse med prosjektering av ny delstrekning, Fv. 32 Gimlevegen – Augestadvegen i Porsgrunn, har Multiconsult hatt i oppdrag å gjennomføre bygningsbesiktigelse og skadevurderinger i forbindelse med anleggsarbeidene.

Det ble besiktet ca. 100 enheter som eneboliger, leiligheter og næringsbygg.

Som en del av besiktigelsene ble det innhentet informasjon, for å kunne rapporter om eventuelle kritiske konstruksjoner.

Løsning av oppdraget

Bygningsbesiktigelsene ble gjennomført med videokamera, loggført og lagret på lokal sikret server.

Skadevurderingene foregår fortløpende, etter som skadene rapporteres inn.

Våre tjenester

  • Bygningsbesiktigelse med video
  • Skadevurdering