Edvard Grieg jacket with flotation tanks | Foto: Kværner

Edvard Grieg – Oppdriftstanker

Prosjektering av oppdriftstanker til Edvard Grieg stålunderstell

Edvard Grieg er et oljefelt på Utsirahøyden i Nordsjøen. Vanndypet i området er på omtrent 110 meter. Feltet er bygget ut med en bunnfast plattform (jacket stålunderstell), med fullprosessanlegg, tørre brønnhoder med ekstern jack-up drilling og boligkvarter.

Stålunderstell installeres tradisjonelt ved at de bygges komplett på et verft, slepes til felt på en lekter, deretter sklis av lekteren og ned i vannet hvor den skal flyte. For å ha nok oppdrift til å holde understellet flytende behøves det oppdriftselementer.

Kværner ble tildelt EPC-kontrakten for stålunderstellet. Som underleverandør til Kværner prosjekterte Multiconsult oppdriftselementene til plattformens stålunderstell. Stålunderstellet veier alene omtrent 14.500 tonn og er 134 meter høyt.

Løsning av oppdraget

Ett oppdriftselement består av tre sammenkoblede sylindriske tanker utført som skallkonstruksjoner med innvendige ringstivere og et fagverkstårn med tilhørende detaljer, samt løftepunkter og innfestingsdetaljer mot stålunderstellet. Dimensjonerende last på oppdriftselementene var eksternt vanntrykk på tankene som kunne forårsaket skallknekking.

Det ble laget to slike oppdriftselementer, en til hver side av stålunderstellet. Hver de sylindriske tankene har en diameter på 5,3 meter og er 35 meter høye. Fagverkstårnet er også 35 meter høyt, som gir en total høye på 70 meter for konstruksjonen. Hvert oppdriftselement veier 670 tonn og gir en oppdrift i vann på omtrent 2450 tonn.

Våre tjenester

  • Design
  • Detaljprosjektering
  • Modellering
  • Tegningsproduksjon
  • Oppfølging