Multiconsult - Jondalstunnelen

1/2

Jondalstunnelen. Jondal og Kvinnherad kommuner, Hordaland

Multiconsult, Rv23 Oslofjordforbindelsen

2/2

Utvidelse av Rv23 Oslofjordforbindelsen fra to til fire felt. Akershus og Buskerud.

Tunnel

Multiconsult er svært god på alle fag som inngår i en tunnel. Multiconsult sin samlede kompetanse og lange erfaring gjør at selskapet ser tunnelen som en del av ett helhetsbilde for det totale transportsystemet.

Tuneller er omfattende oppdrag, hvor mange fag skal koordineres for å få et optimalt resultat.

Blant fagene som inngår er:

 • Elektro fagene
  (El-kraft, belysning, SRO, instrumentering, deteksjon, ITV, nettverk, skjermsystemer SCADA, beskrive kritisk programvare, test av kritisk programvare)
 • Skilt- og kjørefeltsignaler
 • Skiltteknologi for variable skilt (VMS)
 • Trafikk med trafikkplaner
 • Brann
 • Ventilasjon
 • Risikoanalyse
 • Faseplaner (under bygging)
 • Vei
 • Materiallære
 • Geoteknikk
 • Grunnundersøkelser
 • VA
 • Pumper med tilhørende SRO
 • Konstruksjoner
 • LARK