Sjøbasert akvakultur

Sammen med kundene skaper Multiconsult framtidens akvakulturanlegg optimalisert for rømningssikkerhet, fiskevelferd, tilvekst og HMS.

Multiconsults spesialområder innen sjøbasert akvakultur er:

  • Akvakulturteknikk
  • Oseanografi
  • Hydrodynamikk
  • Marin konstruksjonsteknikk
  • Marin geoteknikk

Multiconsult er engasjert i alle typer flytende akvakulturanlegg,  fra kystnære rammeanlegg til havgående stålanlegg . Kompetansen spenner seg fra tekniske analyser til daglig drift ute på lokaliteten.

Multiconsult Norge AS er et akkreditert inspeksjonsorgan og tilbyr lokalitetsrapporter, anleggssertifikat, fortøyningsanalyser og hovedkomponentbevis.
Klikk her for akkrediternigsbevis.

Nøkkelreferanser

  • Lerøy Seafood Group
  • Flakstadvåg Laks
  • Nordlaks
  • SaLaks
  • NRS