Sjøbasert akvakultur

Sammen med kundene skaper Multiconsult framtidens akvakulturanlegg optimalisert for rømningssikkerhet, fiskevelferd, tilvekst og HMS.

Multiconsults spesialområder innen sjøbasert akvakultur er:

  • Akvakulturteknikk
  • Oseanografi
  • Hydrodynamikk
  • Marin konstruksjonsteknikk
  • Marin geoteknikk

Multiconsult er engasjert i alle typer flytende akvakulturanlegg,  fra kystnære rammeanlegg til havgående stålanlegg . Kompetansen spenner seg fra tekniske analyser til daglig drift ute på lokaliteten.

Multiconsult Norge AS er et akkreditert inspeksjonsorgan og tilbyr Lokalitetsrapporter, Anleggssertifikat og Levetidsforlengelse.

Klikk her for Akkrediteringsbevis.

Nøkkelreferanser

  • Lerøy Seafood Group
  • Flakstadvåg Laks
  • Nordlaks
  • SaLaks
  • NRS