Multiconsult - Risavika havn - 1390x576px

Risavika Havn, Tananger

Havner og farled

Nesten alle varene transporteres inn og ut av Norge går gjennom havner. Effektive havner er viktig for industrien og for hele vårt samfunn.

Multiconsult har lang erfaring i havneoperasjoner. Selskapet samarbeider godt med løfting av havnens betydning for næringsliv og borgere, og å skape gode vilkår for havner fortsette å utvikle seg til stadig mer konkurransedyktige deler av transportsystemet.

Multiconsult har et tverrfaglig fagmiljø knyttet til planlegging og prosjektering av havner. Selskapet jobber i alle typer prosjekter fra tidligfaseprosjekter, utforming av terminaler og havneområder, teknisk infrastruktur, detaljprosjektering og vedlikehold.

  • Havneplaner/kommunedel- og reguleringsplaner
  • Prosjektering av havner, kaier og infrastruktur
  • Risiko og sikkerhet
  • Mudringsaker
  • HMS og ytre miljø i havner
  • Bedrifts- og samfunnsøkonomi
  • Analyse og strategisk beslutningsgrunnlaget
  • Forvaltning, drift og vedlikehold
  • Byggeledelse og kontroll
  • Ekstern kommunikasjon / prosjektkommunikasjon