Multiconsult - Stavanger Lufthavn Sola - 1390x576px

Stavanger lufthavn Sola

Lufthavn

Multiconsult har et tverrfaglig fagmiljø knyttet til planlegging og prosjektering av flyplasser innenfor flyplassutbygging og oppgradering av flyplasser iht. forskrifter om utforming av store flyplasser.

Multiconsults tjenester innen planlegging og prosjektering av flyplasser omfatter:

 • Rullebaner, taksebaner og oppstillingsområder
 • Driftsveger og plasser
 • Avisingsanlegg
 • Overvannshåndtering
 • Belysnings- og Kabelføringsanlegg
 • Dekkekonstruksjoner

Multiconsult har lang erfaring med tverrfaglig planlegging/prosjektering i forbindelse med oppgradering av flyplasser for å tilfredsstille forskriftskrav knyttet til sikkerhet. Typiske oppgaver inkuderer:

 • Utforming av rullebaner og sikkerhetsområder
 • Geoteknikk, geologi, erosjonssikring
 • Miljøgeologi
 • VA/drenering
 • Landskapstilpasning
 • Safety og security
 • Bygg, øvrige bygningstekniske konstruksjoner
 • Baggasjehåndteringssystemer
 • Lysanlegg rullebane
 • Linjearbeider (hinderlys, sirklingslys mm.)
 • Øvrig elektro

I siste 10-årsperiode har vi hatt ansvaret for oppgradering av en rekke større og mindre flyplasser i Norge. De fleste av disse ligger i Nord-Norge. Av disse kan vi nevne spesielt Tromsø lufthavn, Langnes og Svea flyplass på Svalbard.

Utenfor Nord-Norge har vi hatt prosjekter på Namsos lufthavn og Sandane lufthavn. Multiconsult har hatt prosjektledelse og fagansvar for alle berørte fag i forbindelse med disse arbeidene, og har således tilegnet oss spesialkompetanse knyttet til hvert enkelt fag i tillegg til tverrfaglig kompetanse knyttet til gjennomføring av flyplassprosjekter.

Vi kan tilby blant annet følgende leveranser knyttet til flyplasser:

 • Utredninger
 • Forprosjekt
 • Reguleringsplaner
 • Byggeplan, anbud
 • Oppfølging i byggefasen
 • Bistand risikovurderinger, SHA

Vi er godt kjent med Avinors strenge miljøkrav til alle aktører som deltar i planlegging/prosjektering, utbygging og drift av Avinors lufthavner, og disse kravene er godt innarbeidet i gjennomføringen av våre flyplassprosjekter.